Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Interdyscyplinarne badania lizymetryczne

20.10.2022 - 08:07 aktualizacja 20.10.2022 - 08:08
Redakcja: lukaszmalarzewski

Badania lizymetryczne są idealnym uzupełnieniem badań monitoringowych wykonywanych w rejonie składowisk odpadów. Ze względu na dość duże koszty i czas trwania eksperymentu, badanie te rzadko prowadzi się dla odpadów komunalnych. W artykule dr Dominiki Dąbrowskiej i zespołu naukowców z naszego Uniwersytetu przedstawiono wyniki interdyscyplinarnego eksperymentu lizymetrycznego, w którym wykorzystano badania hydrogeologiczne, biochemiczne i mikrobiologiczne do oceny procesu wymywania zanieczyszczeń z odpadów. Uzyskane wyniki badań odcieków wskazują, że wartość EC wyniosła aż 31 mS/cm. Wyniki badań mikrobiologicznych potwierdzają sezonowość. Istotną statystycznie różnicę w liczebności bakterii heterotroficznych stwierdzono między jesienią. Analiza możliwości wykorzystania źródeł azotu i fosforu wykazała sezonowe różnice w zużyciu podłoży zawierających te pierwiastki biogenne. Zaobserwowano, że związki zawierające azot były najintensywniej wykorzystywane zimą, a najmniej wiosną, natomiast związki fosforu były najintensywniej utleniane latem. Przedstawione w artykule wyniki potwierdzają, że badania lizymetryczne mogą odgrywać cenną rolę przy budowie składowisk i planowania systemu izolacji odpadów od podłoża.

Artykuł został opublikowany w otwartym dostępie.

Dominika Dąbrowska, Agnieszka Nowak, Marek Sołtysiak, Paulina Biniecka, Vahid Nourani, Daniel Wasilkowski. In situ lysimeter experiment of leaching pollutants from municipal waste with physicochemical status and microbiome condition. Journal of Hydrology, Volume 613, Part A, 2022, 128309.

Fot. Stanowisko pomiarowe (autor: Marek Sołtysiak)
Fot. Stanowisko pomiarowe (autor: Marek Sołtysiak)
return to top