Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Badanie skuteczności procesu infiltracji brzegowej na ujęciu Kępa Bogumiłowicka

28.05.2024 - 12:11 aktualizacja 28.05.2024 - 12:13
Redakcja: lukaszmalarzewski

Dostęp do odpowiedniej ilości wody pitnej wysokiej jakości stanowi jeden z głównych celów zrównoważonego rozwoju. Dokładne rozpoznanie lokalnej hydrogeologii, jak również specyfiki pracy ujęć wód pitnych jest niezbędne do prawidłowego rozwoju systemów zaopatrzenia w wodę, zwłaszcza w obliczu ciągłego postępu gospodarczego i zmian klimatu. W czasopiśmie „Journal of Hydrology: Regional Studies” ukazał się artykuł, w którym członkowie zespołu badawczego „Wody podziemne pod wpływem antropopresji” zaproponowali metodykę oceny efektywności funkcjonowania procesu infiltracji brzegowej, na przykładzie ujęcia Kępa Bogumiłowicka (k. Tarnowa). To ujęcie, położone przy prawym brzegu Dunajca, odpowiada za 30% poboru wody przez Tarnowskie Wodociągi, zaopatrujące w wodę pitną ponad 200,000 ludzi. W ramach badań autorzy, przy użyciu zróżnicowanych metod statystycznych, przeanalizowali wieloletnie archiwalne hydrochemiczne dane laboratoryjne. Wykonane badania wykazały, że rzeka Dunajec ma bardzo istotny wpływ na kształtowanie składu fizykochemicznego wód pobieranych przez studnie ujęcia, a proces infiltracji brzegowej skutecznie utrzymuje stabilną jakość ujmowanych wód na przestrzeni lat. Zastosowana metodyka badań może być zaadaptowana dla innych ujęć infiltracyjnych o podobnej specyfice.

 

Źródło:

Janik, K., Ślósarczyk, K., Sitek, S., 2024. A study of riverbank filtration effectiveness in the Kępa Bogumiłowicka well field, southern Poland. Journal of Hydrology: Regional Studies 53, 101834. https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2024.101834

 

Autor notatki: K. Janik

Schematyczny przekrój hydrogeologiczny badanego obszaru
Schematyczny przekrój hydrogeologiczny badanego obszaru
Mapa obszaru badań ilustrująca obszar zasilania ujęcia.
Mapa obszaru badań ilustrująca obszar zasilania ujęcia.
return to top