Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Prawnych

Udział Pracowników Wydziału w prestiżowym projekcie o zasięgu międzynarodowym

08.12.2020 - 08:39 aktualizacja 08.12.2020 - 08:39
Redakcja: administrator

Projekt ma na celu zwiększenie udziału adwokatów, notariuszy i komorników w szkoleniach z zakresu postępowania cywilnego, prawa cywilnego i gospodarczego UE.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez organizowanie szkoleń o charakterze międzynarodowym, w których zniesione zostaną bariery językowe, a także poprzez szkolenie trenerów, którzy będą pośredniczyć w przekazywaniu wiedzy rozpowszechnianej w ramach Projektu.

Szkolenia odbywać się będą w krajach, w których znajdują się ośrodki naukowe wchodzące w skład Konsorcjum (Centre for European Constitutional Law – koordynator projektu, Uniwersytet w Atenach, Uniwersytet w  Talinnie, Uniwersytet Cypryjski, Uniwersytet Łotewski oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach), przy czym tłumaczone będą symultanicznie na język uczestników (w tym język polski). Zróżnicowana grupa państw członkowskich tworzących Konsorcjum (Cypr, Estonia, Grecja, Łotwa, Polska) będzie promować wzajemną wymianę wiedzy oraz dobrych praktyk.

Proponowane w ramach Projektu działania są wspierane przez 16 stowarzyszeń zawodowych i instytucje właściwe dla wszystkich grup docelowych w krajach uczestniczących – Projekt uzyskał bowiem m.in. wsparcie Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Notarialnej, a udział w nim zadeklarowali także członkowie Izby Komorniczej w Katowicach.

Trail-załącznik

return to top