Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Prawnych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nauki prawne na Uniwersytecie Śląskim z kategorią „A”

02.08.2022 - 09:46 aktualizacja 02.08.2022 - 09:46
Redakcja: administrator

Ministerstwo Nauki i Edukacji przekazało oficjalne wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021. Z radością informujemy, że decyzją z dnia 22 lipca 2022 roku dyscyplinie nauki prawne w Uniwersytecie Śląskim przyznana została kategoria „A”. Dzięki uzyskaniu tak wysokiej oceny Instytut Nauk Prawnych UŚ utrzymuje uprawnienia do nadawania stopni naukowych (doktora i doktora habilitowanego) oraz przeprowadzania nostryfikacji.

We właśnie zakończonej ewaluacji ocenę dyscyplin przeprowadzano w obrębie trzech kryteriów: poziomu naukowego (publikacje), efektów finansowych badań naukowych (przychody z usług i komercjalizacji oraz projekty naukowe), a także wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Rezultaty uzyskane we wszystkich trzech kategoriach potwierdziły wysoką jakość badań prowadzonych w Instytucie Nauk Prawnych w Uniwersytecie Śląskim oraz naszą pozycję w czołówce jednostek naukowych w kraju.

Dziękujemy wszystkim, których praca i zaangażowanie przyczyniły się do uzyskania tak wspaniałego wyniku!

return to top