Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Sztuk Muzycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nabór na warsztaty. Artykulacja i frazowanie języka polskiego w utworach szeroko pojętej „muzyki rozrywkowej”

24.11.2021 - 09:12 aktualizacja 24.11.2021 - 09:24
Redakcja: Andrzej Szczurek

Logo-Fundusz Europejski, Uniwersytet Slaski, Narodowe Centrum, Unia Europejska

NABÓR NA WARSZTATY      

Artykulacja i frazowanie języka polskiego w utworach szeroko pojętej „muzyki rozrywkowej”

Trwa nabór do udziału w warsztatach pt. „Artykulacja i frazowanie języka polskiego w utworach szeroko pojętej „muzyki rozrywkowej” prowadzonych przez Jacka Kotlarskiego, które zostaną zrealizowane w dniach 29-30.11.2021 (poniedziałek-wtorek) na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 24.11.2021 w biurze dyrektora kierunków studiów muzycznych, Instytut Sztuk Muzycznych /Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji/, pok. 101 (I piętro),  tel. 33 8546 117. Uczestnikiem szkolenia może być student /-ka, który w wyznaczonym terminie przekaże osobiście komplet wymaganych dokumentów.

Zdjęcie portretowe-Jacek Kotlarski – wokalista, trener wokalny, wykładowca Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie

Jacek Kotlarski – wokalista, trener wokalny, wykładowca Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie. Od roku 2000 związany z teatrem Muzycznym Roma w Warszawie. Posiada na swoim koncie szereg solowych recitali i koncertów. Wokalista sesyjny, nagrywający i współpracujący z takimi artystami jak: I. Santor, E. Bem, M. Rodowicz, R. Rynkowski, A. Zaucha, Z. Wodecki, etc. Śpiewał w wielu programach telewizyjnych: Taniec z Gwiazdami, Jak Oni Śpiewają, Tylko Nas Dwoje, Idol. Wielokrotny uczestnik największych polskich festiwali muzyki rozrywkowej (Opole, Sopot, Top Trendy etc). Posiada w swoim dorobku gościnny udział w jedenastu projektach płytowych takich artystów jak: K. Herdzin, F. Sojka, M. Grott, D. Lubowicz. Od roku 2016 zajmuje stanowisko trenera wokalnego solistów Teatru Muzycznego Roma.

PROGRAM WARSZTATÓW: Warsztaty dla osób pragnących śpiewać solowo, którym zależy na poznaniu zasad artykulacji polskiego tekstu w muzyce rozrywkowej. Mowa będzie o prawidłowym akcentowaniu i frazowaniu w języku polskim. Nieprawidłowości zauważalne są m.in. przy polskich tłumaczeniach znanych światowych musicali, gdzie frazowanie w języku polskim znacznie odbiega od znanego dobrze oryginału. Również w piosence polskiej nagminnym problemem jest transakcentacja tekstu. 

Podczas warsztatów zostanie podjęte dodatkowo zagadnienie prawidłowego prowadzenia emisji głosu w różnych stylach muzyki rozrywkowej. Warsztaty zostaną zrealizowane w cyklu czterech 5-godzinnych spotkań, każde z udziałem 5 osób: grupa I. godz.  10:00-14:00 (w tym dwie przerwy po 10 min.);  grupa II. godz. 15:00 – 19:00  (w tym dwie przerwy po 10 min.).

W trakcie zajęć każdy z uczestników prezentuje 1 lub 2 wybrane przez siebie utwory w języku polskim, śpiewając do podkładu mp3 dostarczonego na własnym nośniku. Każde z wykonań zostanie omówione i poddane ewentualnej korekcie. 

Artykulacja i frazowanie języka polskiego w utworach szeroko pojętej muzyki rozrywkowej_ogłoszenie naboru

projekt pt.: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, nr umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-Z117/17-00

return to top