Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Sztuk Muzycznych

Nabór na warsztaty „TECHNIKI NAGRAŃ MUZYKI WOKALNEJ”

03.12.2021 - 11:31 aktualizacja 03.12.2021 - 11:33
Redakcja: Andrzej Szczurek

Ogłoszenie Nabór na warsztaty „TECHNIKI NAGRAŃ MUZYKI WOKALNEJ”

Techniki nagrań muzyki wokalnej Warsztaty Ogłoszenie naboru

projekt pt*.: /„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”/.* Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, nr umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-Z117/17-00

return to top