Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Sztuk Muzycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

„Contemporary Interpretations”

03.04.2023 - 14:12 aktualizacja 12.04.2023 - 12:28
Redakcja: Andrzej Szczurek

CONTEMPORARY  INTERPRETATIONS

 

Na zaproszenie władz Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberku 30 marca 2023 roku przebywała na Słowacji grupa nauczycieli i studentów Instytutu Sztuk Muzycznych UŚ. W sali Organowej tamtejszej uczelni odbył się specjalny koncert „Contemporary Interpretations” w wykonaniu cieszyńskich artystów, którzy przygotowali urozmaicony program dzieł wokalno-instrumentalnych.

Akademicka Orkiestra Kameralna pod dyrekcją dr hab. Małgorzaty Kaniowskiej, prof. UŚ, której solistami byli studenci Piotra Szczotka (skrzypce) i Tomasz Telakowski (fortepian) zaprezentowała najpiękniejsze melodie musicalowe i filmowe m.in. Nino Roty, Claude-Michela Schoenberga  i Johna Williamsa. Chór Kameralny ,,A piacere” pod dyrekcją dr Danuty Zoń-Ciuk, prof. UŚ wykonał utwory chóralne a capella Jacka Glenca. Podczas koncertu zaśpiewał także Kameralny Zespół Śpiewaczy TA Grupa pod kierunkiem dr Joanny Nowickiej. Tego wieczoru miały również miejsce prawykonania organowe „Capriccio  romantico w stylu XX wieku” i „Fantazja i fuga chromatyczna w stylu D. Buxstechudego”, zagrane mistrzowsko przez dra hab. Tomasza Orlowa, prof. UŚ.  

Na zakończenie wykonano kompozycję dra hab. Karola Pyki Missa Brevis in D z udziałem Chóru Kameralnego „A piacere”, organisty dra hab. Tomasza Orlowa, prof. UŚ oraz solistów: dr Anny Kołowskiej (sopran) i dra hab. Huberta Miśki, prof. UŚ (tenor). Całością dyrygowała dr Danuta Zoń-Ciuk, prof. UŚ, która również sprawowała kierownictwo artystyczne i organizacyjne nad tym muzycznych wydarzeniem. Koncert poprowadzili studenci Weronika Pagieła i Tomasz Telakowski.

Plakat

return to top