Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Sztuk Muzycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Uniwersyteckie Forum Dyrygentów – Cieszyn 2023

25.11.2023 - 14:41 aktualizacja 29.11.2023 - 14:34
Redakcja: Andrzej Szczurek

UNIWERSYTECKIE FORUM DYRYGENTÓW – CIESZYN 2023

KONFRONTACJE MŁODYCH DYRYGENTÓW

06-07.12.2023

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Uniwersyteckiego Forum Dyrygentów  zainicjowanego w 2016 roku przez Wydział Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ideę UFD stanowią Konfrontacje Młodych Dyrygentów wzorowane na zaistniałym w 2011 roku w Akademii Pomorskiej w Słupsku I Ogólnopolskim Konkursie Studentów Przedmiotu Dyrygowanie Wyzszych Uczelni Niemuzycznych.

Głównym nurtem organizowanej w Cieszynie edycji będą zmagania konkursowe oraz panele dyskusyjne ukierunkowane na naukową i merytoryczną wymianę poglądów z zakresu dyrygentury i tradycji muzycznych związanych ze środowiskiem lokalnym uczestników. Spotkanie wszystkich biorących w UFD udział, a reprezentujacych kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej uczelni wyższych podlegających MEiN umożliwi integrację ogólnopolskiej społeczności wokół muzycznej profesjonalnej działalności artystycznej i zachęci do obcowania ze sztuką dyrygencką poprzez przystępną i atrakcyjną formę zmagań konkursowych. Celem Konfrontacji jest doskonalenie warsztatu dyrygenckiego uczestników, promocja utalentowanych dyrygentów, poznawanie nowej literatury chóralnej i orkiestrowej, wymiana doświadczeń, innowacyjne kształcenie, dbałość o jego najwyższą jakość, integracja szeroko rozumianego środowiska uniwersyteckiego na arenie ogólnopolskiej, wzmocnienie partnerstwa programowego w zakresie badań naukowych i kształcenia, umożliwienie studentom pracy z różnego typu zespołami muzycznymi oraz popularyzacja pracy naukowej w obszarze dyrygentury.   

Organizatorem piątej edycji Uniwersyteckiego Forum Dyrygentów będzie Instytut Sztuk  Muzycznych Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Konkurs dla młodych dyrygentów odbędzie się w dniach 06-07.12.2023 w Cieszynie.

UFD 2023 – Harmonogram

UFD 2023 plakat, proj. dr Marek Głowacki, ISP

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62

e-mail: wsne@us.edu.pl

Instytut Sztuk Muzycznych
43-400 Cieszyn, ul. J. U. Niemcewicza 2

e-mail: ismuz.wsne@us.edu.pl
ufdcieszyn2023@us.edu.pl

return to top