Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Sztuk Muzycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Procedury składania pisemnych prac dyplomowych

 

JM Rektor UŚ zarządzeniem nr 16/2015 i zarządzeniem nr 69/2015 wprowadza nowe procedury składania pisemnych prac dyplomowych.

Student, po ustaleniu z promotorem tematu pracy dyplomowej, składa w dziekanacie zatwierdzony przez promotora Formularz rejestracji tytulu pracy dyplomowej.
Formularz powinien być złożony do końca przedostatniego semestru studiów, a pracownicy dziekanatu niezwłocznie wprowadzają go do systemu USOS. Każda modyfikacja tematu pracy dyplomowej wymaga ponownego złożenia formularza.

Student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego, a po przyjęciu pracy przez promotora zobowiązany jest wprowadzić do prowadzonego w formie elektronicznej serwisu ADP [Archiwum Prac Dyplomowych]:

  • tytuł pracy,
  • tytuł pracy w języku angielskim,
  • streszczenie pracy,
  • słowa kluczowe,
  • plik zawierający ostateczną wersję pracy dyplomowej w formacie PDF.

Plik z pracą powinien mieć nazwę [kod jednostki] – [rodzaj dyplomu] – [nr albumu studenta] – [rok obrony] [APD instrukcja dla studentów]. Treść pracy udostępniona jest przez APD tylko osobom związanym z obroną pracy dyplomowej tj. autorowi pracy, promotorowi, recenzentom, członkom komisji egzaminacyjnej.

Promotor dokonuje zatwierdzenia elektronicznej wersji pracy w APD [APD instrukcja dla promotorów]. Papierowa wersja pracy jest drukowana przez studenta z APD, promotor podpisuje papierową wersję pracy.

Student składa w dziekanacie wydrukowany z APD egzemplarz pracy dyplomowej, zgodny z elektroniczną wersją pracy umieszczoną przez studenta w APD, podpisany własnoręcznie przez studenta i promotora. Egzemplarz pracy (przeznaczony do akt studenta) powinien być wydrukowany dwustronnie oraz zbindowany, a także posiadać załączoną płytę CD zawierającą załączniki do pracy, jeżeli takie występują. Promotor i recenzent są zobowiązani wprowadzić recenzje pracy do systemu APD przed egzaminem dyplomowym [APD instrukcja dla recenzentów]. Wydrukowaną i podpisaną recenzję należy dostarczyć do dziekanatu. Treść zatwierdzonej recenzji jest widoczna dla studenta oraz zostaje automatycznie przesłana do USOS. Po wprowadzeniu recenzji przez promotora oraz recenzenta system automatycznie zmienia status pracy na „Praca gotowa do obrony”.

  • W razie jakichkolwiek wątpliwości dziekanat prosi o kontakt.

return to top