Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
transform4europe
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dr Magdalena Christ laureatką konkursu T4EU Innovative Teaching Award

28.09.2023 - 14:01 aktualizacja 28.09.2023 - 14:21
Redakcja: OO

Sojusz Transform4Europe ogłosił pięcioro zwycięzców nagrody Innovative Teaching Award. Celem konkursu jest wskazanie, zauważenie i docenienie nowatorskich praktyk nauczania, zapewnienie możliwości dzielenia się i wymiany wzorców, a także zachęcanie do współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego w sojuszu Transform4Europe. Każdy zwycięzca otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 2500 EUR na realizację projektów z zakresu innowacyjności oraz kreatywnego nauczania.

W gronie laureatów znalazła się dr Magdalena Christ z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także: dr Evelina Bendoraitienė z Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego (Litwa), jun.-prof. Benedikt Schnellbächer i Alexander Schöneseiffen z Uniwersytetu Kraju Saary (Niemcy) oraz prof. Giovanni Bacaro z Uniwersytetu w Trieście (Włochy).

Komisja konkursowa składała się z przedstawicieli studentów, kadry naukowej oraz partnerów nominowanych przez sojusz.

Najlepiej ocenione pomysły na nowatorskie metody nauczania

ABC myślenia wizualnego i notowania graficznego

dr Magdalena Christ, Uniwersytet Śląski

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z teoriami leżącymi u podstaw myślenia wizualnego, a także z przedstawicielami notowania graficznego (sketchnoting) i ich twórczością jako inspiracji do rozwoju w tym obszarze. Podczas zajęć studenci nabywają umiejętności w zakresie organizowania i prezentowania swoich myśli w formie wizualnych notatek, które mogą zostać użyte do uskutecznienia uczenia się oraz usprawnić różne aspekty życia zawodowego.

Tworzenie escape roomu

dr Evelina Bendoraitienė, Uniwersytet Witolda Wielkiego

Dobre praktyki to także zadawanie uczniom prac domowych. Studenci kierunku związanego z finansami mają za zadanie stworzyć projekt escape roomu. Pracują wspólnie, by zaprojektować zagadki, wyzwania oraz fabułę, które są ściśle związane z przedmiotem oraz wymagają zastosowania umiejętności kalkulacji finansowych. Takie praktyczne podejście poprawia zrozumienie dyscypliny, promuje krytyczne myślenie, pracę zespołową i kreatywność.

Nauczanie przedsiębiorczości cyfrowej

jun.-prof. Benedikt Schnellbächer i Alexander Schöneseiffen, Uniwersytet Kraju Saary

DIGEN-DIT to międzynarodowy moduł nauczania dodatkowo wzbogacony aspektami cyfrowymi. Dzięki hybrydowej formie zajęć wspieranej przez narzędzia cyfrowe (np. Mentimeter), mogą w nich uczestniczyć studenci wszystkich uczelni partnerskich Transform4Europe. Kurs składa się z wykładu oraz tutorialu. Wykład dostarcza studentom treści z zakresu przedsiębiorczości cyfrowej od strategii do poziomu operacyjnego. Natomiast w tutorialu grupy studentów tworzą koncept start-upu i prezentują go w konwencji pitchingu. Na koniec studenci odwiedzają inny uniwersytet partnerski T4EU, by razem pracować nad wyzwaniem związanym z przedsiębiorczością.

Uniwersalne projektowanie gier do nauki i współprojektowanie gier do nauki skoncentrowanej na uczniu

prof. Giovanni Bacaro, Uniwersytet w Trieście

Nowatorskie technologie edukacyjne i metodologie, które wzbudzają entuzjazm wśród uczniów i promują ich zaangażowanie, stają się priorytetami instruktażowymi we wszystkich dyscyplinach edukacji STEM. Nauczanie oparte na grach staje się metodologią, która angażuje uczniów na różnym poziomie (koncentracja na uczniu, podejście konstruktywistyczne, wspólne doświadczenie społeczne, myślenie systemowe itd.). Projekt proponuje uogólnioną metodologię projektowania gier (Game Design Methodology – GDM), która obejmuje podstawowe zasady uniwersalnego projektowania na potrzeby uczenia się (Universal Design for Learning – UDL). Każdy etap jest zaprojektowany tak, by pozwolić uczniom i kadrze nauczycielskiej tworzyć grę i oceniać jej postęp w całym procesie.

dr Magdalena Christ

return to top