Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
transform4europe
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dr Monika Frania laureatką „Transform4Europe Innovative Teaching Award”

28.10.2022 - 12:43 aktualizacja 28.10.2022 - 14:51
Redakcja: MK
Tagi: konkurs
Zdjęcie dr Moniki Frani oraz napis: Transform4Europe

DR MONIKA FRANIA LAUREATKĄ
„TRANSFORM4EUROPE INNOVATIVE TEACHING AWARD”

24 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU

UNIWERSYTET WITOLDA WIELKIEGO W KOWNIE

INFORMACJA

Autorzy najlepszych nowatorskich praktyk w zakresie nauczania zostali docenieni w ramach konkursu „Transform4Europe Innovative Teaching Award” zorganizowanego przez sojusz T4EU. Członkowie kadry pedagogicznej, studenci oraz niezależni eksperci wyłonili czworo zwycięzców. W gronie laureatów znalazła się dr Monika Frania z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za projekt pn. Edukacyjny Escape Room. Jest to interesujący sposób łączenia edukacji z zabawą, adresowany do osób dorosłych, które chcą rozwijać kompetencje cyfrowe i społeczne. Nagrody zostały wręczone 24 października 2022 roku podczas pierwszej dorocznej konferencji „Transform4Europe International Conference-Hackathon for Innovative Teaching and Learning Methods in Higher Education” w Kownie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.vdu.lt.

WYRÓŻNIONE PROJEKTY

 • Edukacyjny Escape Room
  dr Monika Frania z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Edukacyjny Escape Room to przykład dobrej praktyki dydaktycznej stworzonej z myślą o osbach dorosłych, które chcą rozwijać swoje cyfrowe i społeczne kompetencje. Uczestnicy, podzieleni na drużyny projektowe, biorą udział w przygodzie, podczas której nie tylko rozwiązują zagadki, ale muszą również stworzyć swój własny escape room. Aby tego dokonać, potrzebna jest wiedza, kreatywność i determinacja. Pokonywanie trudności jest nieodzowną częścią nauki, a escape room jest świetnym przykładem niecodziennego wyzwania.

 • Myślenie krytyczne i wykluczenie cyfrowe ze względu na płeć: zmiana podejścia studentów do lepszej przyszłości
  dr María D. De-Juan-Vigaray i María Elena González Gascón z Uniwersytetu w Alicante, Hiszpania

Celem projektu jest odkrycie, czy metodologia aktywnego uczenia się, przy użyciu różnych technik, przyczynia się do poprawy myślenia krytycznego studentów, z zastosowaniem do problematyki wykluczenia cyfrowego ze względu na płeć. Praktyka ta jest istotna w kontekście transformacji europejskiego szkolnictwa wyższego dla studentów ostatniego semestru na kierunku administracji biznesowej, którzy będą wkraczać na rynek pracy.

 • Intensywna terapia i terapia przeciwbólowa
  dr Tobias Hüppe oraz Instytut Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Terapii Przeciwbólowej Uniwersytetu Kraju Saary, Niemcy

„Masterclass: Intensive Care Medicine” jest cyklicznym wydarzeniem interaktywnym. W ramach 15 seminariów (każde po 120 minut) prowadzonych przez piętnaścioro międzynarodowych ekspertów zajmujących się intensywną terapią zostaną poruszone takie tematy, jak: wstrząsy a resuscytacja, choroby serca, choroby układu oddechowego, choroby nerek, choroby zakaźne, chirurgia oraz etyka lekarska na OIOM-ie. Kurs obejmuje scenariusze przypadków klinicznych, odczytywanie parametrów respiratora i biochemię, kształcenie mieszane z „wideo-wizytą” na oddziale intensywnej terapii, zasady i przebieg intensywnej terapii opartej na dowodach oraz egzamin końcowy online. Pokazy interwencji w ramach intensywnej terapii na żywo (intubacja, bronchoskopia, wykonywanie drenażu klatki piersiowej, technika kaniulacji ECMO itp. na preparatach zwłok) mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu intensywnej terapii.

 • Widzialny interaktywny prelegent dla lepszych efektów w edukacji międzynarodowej
  Prof. dr Marcel Lauterbach z Uniwersytetu Kraju Saary, Niemcy

Projekt obejmuje zajęcia z programowania do analizy danych prowadzone online dla międzynarodowej, interdyscyplinarnej grupy studentów z sześciu uniwersytetów. Na zajęciach wykorzystuje się kamerę internetową, która sprawia, że wykładowca jest widoczny na slajdach prezentacji PowerPoint. To rozwiązanie pozwala na zbudowanie lepszej więzi między prowadzącym a studentami. Nałożenie na siebie prezentacji PowerPoint i obrazu z kamery powoduje, że wykładowca znajduje się „wewnątrz” slajdów, a nie w oddzielnym małym okienku. Ćwiczenia związane z indywidualnymi zajęciami podczas panelu dyskusyjnego zapewniają studentom natychmiastową informację zwrotną, a dyskusja na zajęciach przyczynia się do budowania społeczności i inkluzji.

return to top