Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
transform4europe

Transform4Europe | Szkolenia dla pracowników uczelni sojuszu

15.03.2022 - 15:53 aktualizacja 17.03.2022 - 11:32
Redakcja: MK
mężczyzna na spotkaniu online

TRANSFORM4EUROPE
SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW
I PRACOWNICZEK UCZELNI

OFERTA SZKOLEŃ

INFORMACJA

Transform4Europe uruchamia Professional Development Training dla kadry wszystkich uczelni sojuszu. W ramach inicjatywy przygotowane zostaną innowacyjne materiały szkoleniowe (krótkie webinary), które pozwolą na rozwój wielu umiejętności i kompetencji pracowników i pracowniczek sojuszu.

OFERTA SZKOLEŃ

Webinary dla nauczycieli akademickich sojuszu Transform4Europe

 • nauczanie poprzez co-creation,
 • metody nauczania oparte na badaniach,
 • interdyscyplinarne metody nauczania,
 • kształcenie w zakresie przedsiębiorczości,
 • nauczanie inkluzywne,
 • nauczanie grup międzykulturowych oraz wielojęzycznych,
 • innowacyjne nauczanie języków,
 • metody nauczania w kierunku podejścia opartego na wiedzy i przedsiębiorczości,
 • metody nauczania oparte na wyzwaniach,
 • cyfrowe metody nauczania.

Webinary dla wszystkich grup pracowników uczelni

 • praca w zespole i współpraca,
 • różnorodność i inkluzywność,
 • świadomość kulturowa,
 • komunikacja międzykulturowa,
 • zarządzanie czasem,
 • język angielski (specjalistyczny),
 • komunikacja,
 • zdolności kierownicze/przywódcze,
 • kompetencje IT,
 • podejmowanie decyzji.

CO MOŻNA ZYSKAĆ?

Szkolenia będą skoncentrowane na 10 innowacyjnych metodach nauczania (m.in. przedsiębiorczym sposobie myślenia, co-creation, podejściu interdyscyplinarnym) i nauce wpływającej korzystnie na kadrę naukową. Tematy webinarów skupią się na różnych lokalnych potrzebach społecznych, znacznie poprawią niezbędne umiejętności i dostarczą nowych cennych informacji dla każdego członka kadry.

Szkolenia rozwoju zawodowego gwarantują:

 • wysokiej jakości, innowacyjną i odpowiednią treść planowanych webinariów;
 • wysoko wykwalifikowanych wykładowców/prelegentów-ekspertów z różnych europejskich uniwersytetów;
 • narzędzia do dokonalenia praktyk i pracy dydaktycznej;

Uczestnicy szkoleń/webinarów Transform4Europe Professional Development Training otrzymają certyfikaty, które będą uznawane w całym sojuszu.

Sesje szkoleniowe rozpoczną się w maju 2022 roku. Kolejne szkolenia z tego cyklu odbędą się na przełomie października i listopada 2022 roku.

Więcej informacji już wkrótce.

KONTAKT

return to top