Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
transform4europe
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

T4EU | Wyniki konkursu Chair Exchange

15.12.2022 - 14:47 aktualizacja 15.12.2022 - 15:35
Redakcja: MK
Wykładowca / a lecturer

CHAIR EXCHANGE
W SEMESTRZE ZIMOWYM
ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

INFORMACJA

Znamy wyniki drugiej edycji konkursu Transform4Europe Chair Exchange. Poniżej znajduje się lista uczestników programu przyjętych na poszczególne uniwersytety.

Uniwersytet Kraju Saary (Niemcy):

 •  dr Michael Byram, Uniwersytet Sofijski, Wydział Neofilologii

Obszar priorytetowy sojuszu Transform4Europe: transformacja społeczna, budowanie społeczeństwa oraz inkluzja

 •  prof. Bozhidar Nedev, Uniwersytet Sofijski, Wydział Ekonomii i Administracji Biznesowej, Instytut Finansów i Księgowości

Obszar priorytetowy sojuszu Transform4Europe: transformacja cyfrowa i inteligentne regiony

 • dr Deyan Radev, adiunkt of fintechu i bankowości, Uniwersytet Sofijski, Wydział Ekonomii i Administracji Biznesowej

Obszar priorytetowy sojuszu Transform4Europe: transformacja cyfrowa i inteligentne regiony


Uniwersytet w Alicante (Hiszpania):

 • prof. Mindaugas Jurkynas, Przewodniczący Jean Monnet, Kierownik Działu Politologii, Uniwersytet im. Witolda Wielkiego w Kownie, Wydział Politologii i Dyplomacji, Instytut Politologii

Obszar priorytetowy sojuszu Transform4Europe: transformacja społeczna, budowanie społeczeństwa oraz inkluzja


Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska):

 • prof. Teresa Pozo-Rico (psychologia wychowawcza)

Obszar priorytetowy sojuszu Transform4Europe: transformacja społeczna, budowanie społeczeństwa oraz inkluzja

 • dr Milena Petrova Dobreva, prof. Uniwersytetu Sofijskiego Uniwersytet Sofijski, Wydział Matematyki i Informatyki

Obszar priorytetowy sojuszu Transform4Europe: transformacja cyfrowa i inteligentne regiony

 • dr Milena Blazhieva, prof. Uniwersytetu Sofijskiego, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Obszar priorytetowy sojuszu Transform4Europe: transformacja społeczna, budowanie społeczeństwa oraz inkluzja


Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy (Bułgaria)

 • dr hab. Robert Rajczyk, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydziale Nauk Społecznych, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Obszar priorytetowy sojuszu Transform4Europe: transformacja cyfrowa i inteligentne regiony


Uniwersytet w Trieście (Włochy):

 • dr Milka Nikolova Terziyska-Stefanova, prof. Uniwersytetu Sofijskiego, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, Instytut Edukacji Medialnej i Wczesnoszkolnej

Obszar priorytetowy sojuszu Transform4Europe: transformacja społeczna, budowanie społeczeństwa oraz inkluzja

 • dr Oskar J. Rojewski, adiunkt, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Obszar priorytetowy sojuszu Transform4Europe: transformacja cyfrowa i inteligentne regiony

 • dr hab. Anna Kijanowska, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, Instytut Sztuk Muzycznych

Obszar priorytetowy sojuszu Transform4Europe: transformacja społeczna, budowanie społeczeństwa oraz inkluzja

 • dr Agata Stronciwilk, adiunkta, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk o Sztuce

Obszar priorytetowy sojuszu Transform4Europe: transformacja społeczna, budowanie społeczeństwa oraz inkluzja

 • dr Carrie Ankerstein, Uniwersytet Kraju Saary (Niemcy)

Obszar priorytetowy sojuszu Transform4Europe: transformacja społeczna, budowanie społeczeństwa oraz inkluzja


Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa)

 • dr hab. inż. Lucjan Kozielski, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Inżynierii Materiałowej

Obszar priorytetowy sojuszu Transform4Europe: transformacja cyfrowa i inteligentne regiony

return to top