Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
transform4europe
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Transform4Europe Week w Kownie

23.01.2023 - 15:37 aktualizacja 24.01.2023 - 09:16
Redakcja: OO
grupa osób

TRANSFORM4EUROPE WEEK W KOWNIE

20–25 MARCA 2023 ROKU

UNIWERSYTET WITOLDA WIELKIEGO

ZAPROSZENIE

Transform4Europe zaprasza do udziału w Transform4Europe Week w dniach 20–25 marca 2023 roku organizowanym przez Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa).

Wydarzenie pn. „Critical Heritage” skupiać się będzie na trudnej spuściźnie nowoczesności i zimnej wojny. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi dziedzictwa militarnego i przemysłowego, które w dzisiejszych czasach stawiają niezrównane wyzwania technologiczne, społeczne i środowiskowe.

Studenci i studentki uczestniczyć będą w wykładach poruszających tematy takie, jak: nacjonalizm, kolonializm i dziedzictwo. Podczas pięciodniowego kursu zajęcia obejmą zwiedzanie zabytków oraz muzeów, obiektów militarnych i przemysłowych, spacery urbanistyczne i architektoniczne, a także pokazy filmowe i dyskusje. Uczestnicy wezmą udział w zajęciach indywidualnych i grupowych, których rezultatem będzie przygotowanie końcowego projektu.

Kurs pn. „Critical Heritage” umożliwi studentkom i studentom zapoznanie się z najlepszymi praktykami w celu rozwijania umiejętności niezbędnych do definiowania problemów związanych z dziedzictwem poprzez opracowanie studium przypadku dotyczącego wybranej miejscowości, społeczności i problemu.

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą kurs, otrzymają 6 punktów ECTS oraz certyfikat uczestnictwa.

Uwaga: koszty podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia zostaną sfinansowane z budżetu projektu T4EU. Wyjazd będzie się odbywał na podstawie polecenia wyjazdu służbowego (wniosek WP), na zasadach określonych w zarządzeniu nr 71/2021 rektora UŚ. Do 14 dni od powrotu każdy uczestnik ma obowiązek rozliczyć podróż, składając do Biura Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych rachunek kosztów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronie dotyczącej wyjazdów zagranicznych.

Formularz zgłoszeniowy dla studentów i studentek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dostępny jest na stronie: formularze.us.edu.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona. Wybór uczestników nastąpi na podstawie oceny zgłoszeń, które należy przesyłać do 3 lutego 2023 roku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Transform4Europe: transform4europe@us.edu.pl.

return to top