Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
transform4europe
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wizyta studentów i pracowników Estońskiej Akademii Sztuki na UŚ. Fotorelacja

26.10.2021 - 14:48 aktualizacja 22.02.2022 - 10:41
Redakcja: MK
Tagi: EKA, t4e, visit, wizyta
Studentka

TRANSFORM4EUROPE:
WIZYTA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW ESTOŃSKIEJ AKADEMII SZTUKI NA UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH

Zakończyła się pierwsza wizyta grupy studentów i pracowników Estońskiej Akademii Sztuki w Tallinie na Uniwersytecie Śląskim w ramach sojuszu Transform4Europe. Studenci z Tallina wzięli udział w dwóch sesjach tematycznych, podczas których omówili poszczególne etapy mobilności akademickiej. Spotkanie prowadzone w formie warsztatów i „burzy mózgów” dostarczyło wiedzy na temat rozwiązań, które w przyszłości mogą usprawnić mobilność w ramach uniwersytetu europejskiego Transform4Europe.

Z kolei pracownicy estońskiej uczelni udali się do Cieszyna, gdzie spotkali się z naukowcami i artystami reprezentującymi Instytut Sztuk Muzycznych oraz Instytut Sztuk Plastycznych. Wizyta była okazją nie tylko do rozmów, lecz również do zwiedzania jednego z najbardziej klimatycznych miast naszego regionu. W programie wizyty przewidziano też koncert w wykonaniu studentów Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji.

Podczas drugiego dnia wizyty goście spotkali się z naukowcami ze Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie oraz wzięli udział w spotkaniach zorganizowanych w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego. W tej części programu zaplanowano zwiedzanie jednego z najczęściej nagradzanych budynków Uniwersytetu Śląskiego oraz pokaz dwóch etiud, których autorami są studenci katowickiej filmówki.

FOTORELACJA

fot. Małgorzata Dymowska

Pierwsza wizyta studentów i pracowników z Estońskiej Akademii Sztuki w Tallinie na Uniwersytecie Śląskim w ramach sojuszu Transform4Europe trwała trzy dni

fot. Małgorzata Dymowska

Studenci z Tallina wzięli udział w dwóch sesjach tematycznych…

fot. Małgorzata Dymowska

…podczas których mogli zapoznać się m.in. z ciekawostkami dotyczącymi Katowic oraz naszego kraju

fot. Małgorzata Dymowska

Uczestnicy omówili także poszczególne etapy rozwoju mobilności akademickiej

fot. Małgorzata Dymowska

Katarzyna Topolska z Biura Działalności Studenckiej przedstawiła prezentację nt. Uniwersytetu Śląskiego i działań podejmowanych na rzecz społeczności studentów

fot. Matylda Klos

Jednym z elementów spotkania były także wywiady ze studentami Erasmusa oraz koordynatorami programu Erasmus+ w Dziale Współpracy z Zagranicą UŚ

fot. Matylda Klos

Wizyta była także okazją do omówienia efektów warsztatów i zweryfikowania zebranej wiedzy na temat mobilności akademickich w celu analizy potrzeby stworzenia rozwiązań technicznych usprawniających mobilności w ramach konsorcjum Transform4Europe

fot. Mateusz Taranowski

Z kolei pracownicy estońskiej uczelni spotkali się w Cieszynie z naukowcami i artystami reprezentującymi Instytut Sztuk Muzycznych…

fot. Mateusz Taranowski

…oraz Instytut Sztuk Plastycznych

fot. Mateusz Taranowski

W programie wizyty znalazł się również koncert w wykonaniu studentów Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji

fot. Mirosław Grzegrzółka

Goście spotkali się także z naukowcami ze Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie…

fot. Krzysztof Szlapa

…oraz zwiedzili Szkołę Filmową im. Krzysztofa Kieślowskiego…

fot. Krzysztof Szlapa

…gdzie obejrzeli m.in. dwie etiudy studentów katowickiej filmówki: „Dzień matki” i „Wyraj”

fot. Matylda Klos

W programie trzydniowej wizyty znalazło się także spotkanie z pracownikami Działu Współpracy z Zagranicą, w którym uczestniczyli goście z Estońskiej Akademii Sztuki w Tallinie oraz Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie

fot. Matylda Klos

Spotkanie dotyczyło wymiany doświadczeń związanych z programem Erasmus+

return to top