Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
transform4europe
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Uniwersytet europejski Transform4Europe oraz projekty T4ERI i Active Class

08.04.2021 - 10:21 aktualizacja 13.07.2021 - 15:33
Redakcja: MK
Tagi: active class, European University, T4ERI, uniwersytet europejski

„Uniwersytety Europejskie” to konkurs ogłoszony po raz pierwszy w 2019 roku przez Komisję Europejską. Inicjatywa otworzyła drogę międzynarodowym i międzyuczelnianym partnerstwom, które z założenia mają stać się uniwersytetami europejskimi przyszłości. Taki plan działania oznacza nie tylko wspólną strategię rozwoju i tworzony razem wielojęzyczny kampus, lecz również innowacyjne metody kształcenia oparte na rozwiązaniach cyfrowych czy – jak to ma miejsce w przypadku naszego sojuszu Transform4Europe – jeszcze silniejszą współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Konkurs finansowany jest z programu Erasmus+, a kolejne inicjatywy – już w ramach poszczególnych uniwersyteckich konsorcjów – są dofinansowane z innych programów Unii Europejskiej, takich jak na przykład Horyzont 2020.

Budżet przeznaczony na realizację celów wszystkich 41 uniwersytetów europejskich wyniósł 287 mln euro, przy czym każdy sojusz mógł otrzymać dofinansowanie nieprzekraczające 5 mln euro z programu Erasmus+ i 2 mln euro z programu Horyzont 2020 do wykorzystania w ciągu trzech lat projektu.

Źródło: www.erasmusplus.org.pl, www.ec.europa.eu.

Logo T4E

Transform4Europe

LIDER

UNIWERSYTET KRAJU SAARY (NIEMCY)

Uniwersytet europejski „Transform4Europe” otrzymał dofinansowanie o łącznej wartości prawie 5 mln euro. Środki te zostaną przeznaczone na realizację wszystkich zadań zaplanowanych na lata 2020–2023.

Aby kształcić przyszłych przedsiębiorców wiedzy, mających realny wpływ na przyszłość europejskich regionów i państw, opracowane zostaną wspólne kierunki kształcenia, nowoczesne metody nauczania oraz jedna strategia komunikacji. Odbywać się będą też spotkania służące poznawaniu kultur krajów Transform4Europe.

Wzmocniona zostanie także współpraca między naukowcami ze wszystkich siedmiu uczelni sojuszu, a kadra wsparcia administracyjnego będzie mogła dzielić się doświadczeniami podczas realizowanych wspólnie zadań.

Liderem projektu jest Uniwersytet Kraju Saary (Niemcy). Funkcję koordynatora ze strony Uniwersytetu Śląskiego pełni dr hab. Małgorzata Myśliwiec, prof. UŚ. Czas trwania projektu: 3 lata.

Infografika prezentująca finansowanie projektu T4E – T4E „The European University for Knowledge Entrepreneurs” Tworzymy uniwersytet europejski przyszłości kwota dofinansowania: prawie 5 mln euro w tym dla UŚ: prawie 0,5 mln euro.

T4ERI

LIDER

UNIWERSYTET KRAJU SAARY (NIEMCY)

Jedną z inicjatyw realizowanych przez wszystkie uczelnie naszego sojuszu jest projekt „Transform 4 European Research and Innovation” (T4ERI), w ramach którego chcemy utworzyć europejski ekosystem badań i innowacji.

Projekt ten uzyskał prawie 2 mln euro dofinansowania w ramach konkursu Horyzont 2020 SwafS (Science with and for Society). Jego celem jest połączenie doskonałości naukowej ze świadomością i odpowiedzialnością społeczną, stworzenie nowych możliwości rozwoju naukowców na każdym etapie kariery akademickiej czy odkrywanie naukowych talentów. Okres realizacji zadań: 3 lata.

Liderem projektu jest Uniwersytet Kraju Saary (Niemcy), funkcję koordynatora ze strony Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pełni dr hab. Damian Guzek, prof. UŚ.

Szczegóły na temat T4ERI zostaną zaprezentowane w kolejnych publikacjach na stronie: www.us.edu.pl/t4e.

Infografika prezentująca finansowanie projektu T4ERI – Projekt T4ERI „Transform 4 European Research and Innovation” Promujemy innowacje i wspieramy kariery naukowe kwota dofinansowania: prawie 2 mln euro w tym dla UŚ: ponad 150 tys. euro

Active Class

LIDER

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

„Activating Students in Online Classes” to nazwa projektu, w realizację którego zaangażowały się trzy uczelnie partnerskie sojuszu Transform4Europe. Jego celem będzie aktywizacja studentów biorących udział w zajęciach online. Inicjatywa stanowi odpowiedź na wyzwania związane z nauczaniem wspieranym cyfrowo i dydaktyką realizowaną w formie zdalnej.

Projekt Active Class, którego liderem jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, uzyskał ponad 200 tys. euro dofinansowania w ramach programu Erasmus+ – partnerstwa strategiczne. Funkcję koordynatora inicjatywy ze strony naszej uczelni pełni dr Renata Jankowska, prof. UŚ.

Szczegółowe informacje będą na bieżąco publikowane na stronie: www.us.edu.pl/t4e.

Infografika prezentująca finansowanie projektu Active Class – Projekt Active Class „Activating Students in Online Classes” Projektujemy nowoczesne narzędzia dydaktyczne kwota dofinansowania: ponad 200 tys. euro w tym dla UŚ: ponad 75 tys. euro

return to top