Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Uniwersytet europejski | Transform4Europe

Logo Transform4Europe

Uniwersytet Śląski w Katowicach, wraz z sześcioma zagranicznymi szkołami wyższymi, tworzy prestiżowy uniwersytet europejski w ramach sojuszu Transform4Europe (T4E). Uczelnie łączą się, aby razem prowadzić badania naukowe na najwyższym poziomie oraz kształcić młodych ludzi na międzynarodowych kierunkach studiów. Tworzą również wspólny, wielojęzyczny kampus po to, aby zadbać o przyszłość swoich regionów, a przez to krajów i Europy.

Projekt „Transform4Europe – T4E: The European University for Knowledge Entrepreneurs” to wyzwanie, które podejmujemy razem z pracownikami, doktorantami i studentami: Uniwersytetu Kraju Saary (lidera konsorcjum), Uniwersytetu w Alicante, Estońskiej Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klemensa z Ochrydy, Uniwersytetu w Trieście oraz Uniwersytetu Witolda Wielkiego. Wspólnie będziemy tworzyć jeden wielki europejski kampus zlokalizowany w Polsce, Bułgarii, Estonii, Hiszpanii, Niemczech, na Litwie i we Włoszech.

T4E | Uniwersytet europejski przyszłości

wspólne międzynarodowe kierunki studiów oraz innowacyjne kształcenie

interdyscyplinarne badania naukowe oraz intensywna wymiana akademicka

wielojęzyczny kampus oznaczający m.in. korzystanie ze wspólnej infrastruktury

współpraca z regionem oparta na wdrażaniu wspólnie wypracowanych rozwiązań

Grafika przedstawiająca mapę Europy wraz z zaznaczonymi siedmioma miastami, w których znajdują się partnerskie Uniwersytety: 1 – Saarland (Niemcy), 2 – Alicante (Hiszpania), 3 – Talin (Estonia), 4 – Katowice (Polska), 5 – Kowno (Bułgaria), 6 – Triest (Włochy), 7 – Kowno (Litwa)

T4E | Uczelnie partnerskie

cyfra 1 Universität des Saarlandes (lider, Niemcy)
www.uni-saarland.de
cyfra 2 Universidad de Alicante (Hiszpania)
www.ua.es
cyfra 3 Eesti Kunstiakadeemia (Estonia)
www.artun.ee
cyfra 4 Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska)
www.us.edu.pl
cyfra 5 Sofiiski Universitet Sveti Kliment Ohridski (Bułgaria)
www.uni-sofia.bg
cyfra 6 Università degli studi di Trieste (Włochy)
www.units.it
cyfra 7 Vytauto Didžiojo Universitetas (Litwa)
www.vdu.lt

Siła transformacji

Chociaż uczelnie partnerskie zlokalizowane są w różnych częściach Europy, każda z nich ma bardzo silną, ugruntowaną pozycję w regionie – w tym jesteśmy podobni. Ale to nie wszystko. Ideą łączącą 7 uczelni jest również wiara w siłę transformacji.

Wierzymy, że dzięki aktywnej postawie każdy z nas może mieć wpływ na przyszłość swojego otoczenia. Uczelnie z kolei mogą oddziaływać na nie poprzez dostarczanie rozwiązań i narzędzi opartych na najnowszej wiedzy, odpowiadających na najważniejsze cywilizacyjne wyzwania.

Do tych wyzwań należą przede wszystkim: zmiany klimatyczne, cyfryzacja świata, społeczne ruchy migracyjne, starzenie się społeczeństw czy kryzys wspólnotowości, a także obecna, nowa dla nas wszystkich sytuacja związana z pandemią koronawirusa.

T4E | NAJWAŻNIEJSZE OBSZARY TEMATYCZNE

  • cyfrowa transformacja oraz inteligentne regiony,
  • zmiany środowiska oraz związana z nimi społeczna odpowiedzialność,
  • przemiany społeczne oraz budowanie wspólnoty.
Grafika z czterema napisami: T4E człowiek, T4E uniwersytet, T4E region oraz T4E Europa

T4E włącza się w tworzenie europejskiego obszaru edukacji. W każdym z powyższych czterech filarów będziemy:

  • rozwijać kluczowe kompetencje w procesie uczenia się przez całe życie,
  • doskonalić umiejętności odnalezienia się w cyfrowym, wielojęzycznym i wielokulturowym świecie,
  • wzmacniać wspólne europejskie wartości oraz edukację na rzecz integracji.

Warto wiedzieć

Flaga Unii Europejskiej

Konkurs European Universities został zorganizowany przez Komisję Europejską, aby wzmacniać wymianę akademicką, nowoczesne kształcenie i potencjał badawczy, a przez to międzynarodową konkurencyjność europejskich szkół wyższych. Pomysłodawcą idei sieci uniwersytetów ze wspólnymi programami studiów, dyplomami i kampusami jest prezydent Francji Emmanuel Macron, który przedstawił swoją wizję w 2017 roku podczas przemówienia wygłoszonego na Université Paris Sorbonne (materiał w języku francuskim).

Obecnie inicjatywa skupia 41 konsorcjów, w skład których wchodzi 11 uczelni z Polski. Strategie i zaplanowane działania będą realizowane dzięki wsparciu finansowemu z programów Erasmus+ i Horyzont 2020. Beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie w łącznej wysokości 287 milionów euro. Uniwersytet Śląski w Katowicach, będąc częścią ponadnarodowego sojuszu Transform4Europe, dołączył do grupy beneficjentów konkursu w lipcu 2020 roku.

Zespół T4E

Zdjęcie portretowe prof. Tomasza Pietrzykowskiego. Fot. Julia Agnieszka Szymala

prof. dr hab. TOMASZ PIETRZYKOWSKI

PROREKTOR DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I KRAJOWEJ


tomasz.pietrzykowski@us.edu.pl

Zdjęcie portretowe prof. Małgorzaty Myśliwiec. Fot. Julia Agnieszka Szymala

dr hab. MAŁGORZATA MYŚLIWIEC, prof. UŚ

KOORDYNATOR PROJEKTU T4E | UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH


malgorzata.mysliwiec@us.edu.pl

Biuro Transform4Europe

ul. Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice
tel. +48 32 359 23 92 | +48 32 359 23 94
transform4europe@us.edu.pl

Zdjęcie rektoratu fot. Julia Agnieszka Szymala
fot. materiały UŚ

Zobacz, jak dojechać

return to top