Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Komunikat dotyczący stypendium socjalnego

03.09.2020 - 15:24 aktualizacja 03.09.2020 - 15:27
Redakcja: andrzejzczurek

Zgodnie z Zarządzeniem nr 124/2019 z dnia 30-09-2019 Rektora UŚ w sprawie ustalenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1242019), studenci ubiegający się o stypendium socjalne są zobowiązani do wypełnienia wniosku o stypendium oraz oświadczenie o dochodach w systemie USOSweb oraz dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów w formie papierowej tj. wydrukowany wniosek, oświadczenie o dochodach oraz pozostałe załączniki potwierdzające sytuację materialną studenta.

Formularz w systemie USOSweb zostanie uruchomiony początkiem października.

Wykaz dokumentów znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Śląskiego link: http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal201912401.pdf

W związku z obecną sytuację epidemiczną COVID-19 prosimy o składanie dokumentów w zamkniętych kopertach opisanych w następujący sposób:

– imię i nazwisko,
– kierunek studiów,
– nr albumu,
– nr telefonu,
– adres email.

Koperty będzie można składać od dnia 1.10.2020 do specjalnie przygotowanej skrzynki podawczej znajdującej się przy pokoju nr 10 w budynku głównym. W sprawie braków dokumentów pracownicy Dziekanatu będą kontaktować się mailowo lub telefonicznie.

UWAGA! Z powodu ograniczeń w działaniu urzędów takich jak: Urząd Skarbowy, ZUS oraz Urzędy Miast/Gmin, MOPS/GOPS i inne, studenci proszeni są o wcześniejsze kompletowanie potrzebnych dokumentów i zaświadczeń w celu usprawnienia procesu przyznawania stypendium.

Studenci, którzy w 2019 roku nie pracowali i nie uzyskiwali dochodów zobowiązany jest do wystąpienia w Urzędzie Skarbowym o zaświadczenie dotyczące nie figurowania w rejestrze.

Wszelakie pytania prosimy kierować do działu socjalnego:

jadwiga.kozakowska@us.edu.pl tel. 33 8546376

justyna.staron@us.edu.pl tel. 33 8546379

anna.szczypka-rusz@us.edu.pl 33 8546374

return to top