Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

List dziekana do pracowników na nowy rok akademicki 2020/2021

22.09.2020 - 13:05 aktualizacja 22.09.2020 - 14:03
Redakcja: andrzejzczurek
dr hab. Krzysztof Marek Bąk, prof. UŚ
dr hab. Krzysztof Marek Bąk, prof. UŚ

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

 

Miałem nadzieję, że nowy semestr uda się nam rozpocząć od wspólnego spotkania. Niestety reżim sanitarny nie pozwala na zorganizowanie zwyczajowego zebrania wszystkich pracowników. Dlatego korzystam z drogi elektronicznej, aby przekazać kilka informacji i słów na powitanie.

Na wstępie chciałbym wyrazić wdzięczność za Państwa postawę w obliczu kryzysu pandemicznego. Z dnia na dzień, wysiłkiem całej wspólnoty Wydziału, przetransformowaliśmy sposób funkcjonowania; udało się bez większych perturbacji doprowadzić do końca semestr, przeprowadzić egzaminy dyplomowe oraz zrekrutować nowych studentów. Co więcej, ilość kandydatów na część kierunków była najwyższa od wielu lat. Stało się tak dzięki Państwa mobilizacji i odpowiedzialności, dowodzących najwyższego profesjonalizmu, kompetencji oraz empatii i wyrozumiałości wobec studentów i współpracowników.

Nowy rok akademicki rozpoczynamy w systemie hybrydowym — częściowo stacjonarnie, częściowo on-line. Priorytetowe jest dla nas bezpieczeństwo studentów i pracowników, jednak postaramy się nie zaniedbać, tak ważnej i właściwej dla Uniwersytetu, potrzeby kontaktu i wspólnej pracy. Zaczynamy więc 1 października
z nadzieją i zapasem doświadczeń, które pozwolą nam zniwelować covidowe przeciwności. Staramy się działać jak zawsze.

Rok 2020/2021 będzie też pierwszym pod przewodnictwem władz Uniwersytetu Śląskiego z J.M. Rektorem prof. dr. hab. Ryszardem Koziołkiem na czele.

W związku z początkiem kadencji 15 września Jego Magnificencja powołał dziekanów Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji.

Z najwyższym poczuciem odpowiedzialności podjąłem się kontynuacji dotychczasowej pracy. Liczę, że będę mógł nadal służyć Państwu pomocą i wsparciem.

Prodziekanem ds. studenckich i kształcenia zgodził się, jak w latach poprzednich, zostać dr hab. Bogusław Dziadzia prof. UŚ.

Za kooperację międzynarodową i krajową odpowiadać będzie dr Barbara Głyda — prodziekan ds. współpracy. Jej szczególną troską będzie włączenie Wydziału w działalność konsorcjum Transform4Europe, którego współzałożycielem jest nasz Uniwersytet.

Bezpośrednią pieczę nad wdrażaniem strategii i szeroko rozumianą rozpoznawalnością Wydziału pełnić będzie dr Agnieszka Jaworska — prodziekan ds. rozwoju.

Kierownik administracyjną WSNE pozostaje mgr inż. Ewa Daczkowska-Klorczyk.

 

Szanowni Państwo,

Życzę wszystkim dużo zdrowia, cierpliwości i siły.

Wierzę, że — pomimo obiektywnych trudności — czeka nas dobry rok. Stanowimy „przećwiczony w bojach” zespół i, jeśli będziemy trzymać się razem, to damy radę.

Tak więc — powodzenia!

 

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Marek Bąk — Dziekan WSNE

 

List dziekana do pracowników na nowy rok akademicki 20202021

return to top