Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Akcja Orange the World

24.11.2020 - 12:19 aktualizacja 24.11.2020 - 12:27
Redakcja: andrzejzczurek
Orange the World
Orange the World

Akcja Orange the World to 16 dni aktywności w solidarnym sprzeciwie wobec przemocy wobec kobiet. Soroptimist International jest ogólnoświatową organizacją dla kobiet, która poprzez swoje działania i projekty pracuje na rzecz umacniania praw człowieka i poprawy statusu kobiet. Soroptimist International liczy około 100 tys. członkiń w 126 krajach. Soroptimistki łączy przyjaźń i wspólna praca dla dobra innych. Misją jest podejmowanie działań dla poprawy życia kobiet i dziewcząt poprzez dostęp do edukacji, wzmocnienie ich pozycji zawodowej, wysokiego statusu społecznego i ekonomicznego oraz zapewnienie szans rozwoju. Soroptimist International Klub w Cieszynie powstał w 2014 roku, realizuje swoje cele statutowe m.in. działając na rzecz lokalnych społeczności, inicjując i wspierając dobroczynność, prowadząc działania edukacyjno-oświatowe na rzecz dzieci, młodzieży i kobiet z uwzględnieniem działań na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych. Akcja, podobnie jak w roku 2019, uzyskała Patronat Honorowy Burmistrza Miasta Cieszyna Gabrieli Staszkiewicz. W bieżącym roku planowane jest podświetlenie na pomarańczowo budynków z jednoczesną akcją informacyjną w mediach społecznościowych, na stronach internetowych instytucji, szkół cieszyńskich i wszystkich, którzy zechcą wesprzeć akcję.

Przemoc wobec kobiet jest jedną z najbardziej drastycznych form dyskryminacji ze względu na płeć. Kobiety stanowią 90% dorosłych ofiar przemocy w rodzinie. Nie pozwólmy na to, aby społeczeństwo nie reagowało na przemoc. Razem jesteśmy silne, bądźcie z nami w geście solidarności z ofiarami z całego świata!

Wykładowczyni Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji, Pani dr hab. Beata Oelszlaeger-Kosturek, prof. UŚ jest koordynatorką wspólnych działań oraz aktywną członkinią Soroptimist Klub w Cieszynie. Corocznie od 2014 roku organizuje i wraz ze studentami wspiera przeprowadzenie Balu Aniołów dla niepełnosprawnych dzieci z powiatu cieszyńskiego, współpracuje z zaprzyjaźnionym Klubem SI z Cambrai Francja oraz bierze udział w projektach Klubu Soroptimist w Cieszynie.

Orange the World

return to top