Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Obszar działania

– wsparcie obsługi działalności naukowej;
– wsparcie promocji i upowszechnienia wyników badań, działalności naukowej;
– obsługa postępowań o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego;
– wsparcie zespołów badawczych.

 

INSTYTUT SZTUK MUZYCZNYCH

mgr Magdalena Gawor
adres: ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn, pokój C1.1
telefon: 33 8546150, email: magdalena.gawor@us.edu.pl

 

INSTYTUT SZTUK PLASTYCZNYCH

Monika Ceglarska
Adres: ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn, pokój C1.25
telefon: 33 8546330, email: monika.ceglarska@us.edu.pl

 

Instytuty zlokalizowane w innych wydziałach obsługiwane przez Biuro ewaluacji i obsługi instytutów w Cieszynie:

Wydział Nauk Społecznych
INSTYTUT PEDAGOGIKI, INSTYTUT SOCJOLOGII

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT FILOZOFII, INSTYTUT JĘZYKOZNAWSTWA, INSTYTUT NAUK O SZTUCE

Wydział Prawa i Administracji
INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

Koordynator biura

 mgr Ewa Wenglorz

adres: ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn, pokój C1.24
telefon: 33 8546114, email: ewa.wenglorz@us.edu.pl

 

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT NAUK O KULTURZE

mgr Magdalena Gawor
adres: ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn, pokój C1.1
telefon: 33 8546150, email: magdalena.gawor@us.edu.pl

return to top