Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Serwisy poświęcone nauce

Serwisy poświęcone sprawom nauki

Innowacyjność w Polsce Innowacyjność w Polsce

Portal Innowacji, działający pod egidą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest to bezpłatna, ogólnodostępna baza danych na temat najnowszych technologii i wyrobów tworzonych przez polskie przedsiębiorstwa w ostatnim czasie. Umożliwia przeglądanie i przeszukiwanie.  Wyszukane zgłoszenia zawierają opis – dane instytucji, dane zgłoszenia. Umożliwiają kontakt z właścicielem technologii lub wyrobu.

Unia Europejska Unia Europejska
 • EUROSTAT – Statystyki Unii Europejskiej: ekonomia, finanse, wskaźniki, roczniki statystyczne ogólne i regionalne.
 • CORDIS unijny serwis informacyjny na temat badań i innowacyjności – ukazał się w wersji polskojęzycznej. Serwis ma się przyczynić do zwiększenia polskiego uczestnictwa w pro-gramach badawczych Unii Europejskiej. Jest to serwis interaktywny, zawierający 125 tysięcy stron internetowych. „Szukanie zaawansowane” pozwala na wyszukiwanie w 10 kategoriach w ramach ponad 20 tematów – aspektów: atomistyka, bezpieczeństwo, biologia, biotechnologia, budownictwo, edukacja, ekonomia, energia, innowacje, informacja-media, magazynowanie, matematyka, medycyna-zdrowie, metrologia, nauki o ziemi, ochrona środowiska, odpady, paliwa, prawo-prawodawstwo, przemysł, rolnictwo, rybołówstwo, społeczeństwo, technologia materiałów, telekomunikacja, transport, współpraca, żywność.
 • Portal Unii Europejskiej w 20 językach europejskich, w tym po polsku. http://europa.eu
Katalogi bibliotek Katalogi bibliotek
Biblioteki cyfrowe Biblioteki cyfrowe
Czasopisma on-line Czasopisma on-line
Bazy danych Bazy danych
 • Bazy Biblioteki Narodowej http://mak.bn.org.pl/wykaz.htm
 • Baza danych organizacji pozarządowych i instytucji stanowiącej część portalu organizacji pozarządowych (www.ngo.pl. ) http://bazy.ngo.pl/
 • Pedagogika on-line (opracowana przez Oddział informacji Naukowej Biblioteki Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie) http://www.wsp.krakow.pl/biblio/
 • Pedagog (baza danych opracowana przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego, zawiera opisy bibliograficzne książek,
 • artykułów, przepisów prawnych z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz dyscyplin
 • pokrewnych. Zbiór obejmuje literaturę polską od 1990 roku) http://www.bg.uni.opole.pl/
return to top