Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Historia powstania SPIN-Lab

Poznaj naszą historię

Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab jest centrum badawczym działającym w ramach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jednostka została powołana 16 października 2017 roku pod pierwotną nazwą Wirtualne Centrum Nano- i Mikroskopii.

Od początku działalności naszym zadaniem była konsolidacja kompetencji i możliwości związanych z edukacją, badaniami i rozwojem, a także komercjalizacją w obszarze nanoskopii i mikroskopii. Obecnie łączymy kompetencje mikroskopowe dwóch wydziałów Uniwersytetu Śląskiego: Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych oraz Wydziału Nauk Przyrodniczych, oferując możliwość realizacji badań z wykorzystaniem ponad 45 mikroskopów.

W 2020 roku centrum pozyskało fundusze na nową infrastrukturę badawczą[1]. Dofinansowanie pozwoliło na wybudowanie nowego obiektu i wyposażenie go w nowoczesną aparaturę laboratoryjną:

  • transmisyjny mikroskop elektronowy przystosowany do badań w warunkach kriogenicznych,
  • skaningowy mikroskop elektronowy sprzężony z ksenonowym działem jonowym,
  • skaningowy mikroskop elektronowy z detektorami EDX, WDX, a także spektrometrem Ramana,
  • mikroskop konfokalny z białym laserem,
  • a także mikrotomograf rentgenowski.

Działania inwestycyjne zakończyliśmy w 2022 roku, uruchamiając najnowocześniejsze na Śląsku centrum mikroskopii, które specjalizuje się w korelacyjnych badaniach materii, szczególnie materii „miękkiej”. Współpraca ponad 100 specjalistów z różnych obszarów mikroskopii pozwala realizować usługi badawcze, rozwojowe i edukacyjne, doradztwo naukowo-techniczne, szkolenia, warsztaty i seminaria oraz usługi eksperckie.

 


[1] Fundusze na nową infrastrukturę badawczą pochodzą ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 przeznaczonych na Działanie 1.1. „Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza” w osi priorytetowej I „Nowoczesna gospodarka”.

Realizacja projektu budowy centrum

Etap budowy centrum SPIN-Lab

Etap kończenia prac nad elewacją

Etap prowadzenia instalacji elektrycznej oraz montażu CO i klimatyzacji

Etap wykańczania wnętrza

Etap dostawy wyposażenia

Etap dostawy i instalacji kluczowej aparatury

return to top