Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

O nas

Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab (CMBM SPIN-Lab) to nowe laboratoria dostosowane do wymagań najnowszych mikroskopów elektronowych i sił atomowych. To również pomieszczenia do prowadzenia prac naukowych i badawczo-rozwojowych oraz realizacji usług i projektów.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu prezentującego centrum SPIN-Lab.

Założenia projektu

Założenia projektu SPIN-Lab obejmują kompleksową konsolidację i zintegrowanie potencjału i kompetencji badawczo-rozwojowych w obszarze badań mikroskopowych w ramach nowego centrum Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Innowacyjny charakter przejawia się zarówno w wyjątkowej infrastrukturze badawczej, jak i nowoczesnej strukturze organizacyjnej, a także zintegrowanych programach badawczych i edukacyjnych angażujących biznesowych partnerów projektu oraz kooperujące jednostki badawcze, takich jak Politechnika Śląska i Śląski Uniwersytet Medyczny.

Fragment aparatury badawczej Fot. Matylda Klos

Realizacja projektu

Realizacja projektu CMBM SPIN-Lab, m.in. poprzez partycypowanie w globalnym trendzie rozwoju badań mikroskopowych dotyczącym materiałów biologicznych, biochemicznych, inżynierskich, medycznych i farmaceutycznych, umożliwi stworzenie centrum doskonałości w obszarze badania „materii miękkiej”.

Centrum implementuje dobre praktyki organizowania i zarządzania infrastrukturą naukowo-badawczą w jednostkach naukowo-dydaktycznych.

Fragment aparatury badawczej Fot. Matylda Klos

return to top