Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
  • Français
Instytut Filozofii

Wiadomosci

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Konferencja FilozofiKon 6: Horror metafizyczny

     Serdecznie zapraszamy na konferencję FilozofiKon 6: Horror metafizyczny, która odbywać się będzie min pod auspicjami Szkoły Doktorskiej UŚ i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Jest to połączenie międzynarodowej konferencji i konwentu fanowskiego
Wiadomosci
więcej

Dr hab. Dariusz Kubok, prof. UŚ – stypendystą NAWA

Dr hab Dariusz Kubok, prof UŚ został laureatem konkursu NAWA programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy  bilateralnej D Kubok otrzymał stypendium obejmujące odbycie stażu  naukowego i wizyty studyjnej w University of Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem
Wiadomosci
więcej

Laureaci konkursu “Swoboda badań” z Instytutu Filozofii

W wyniku przeprowadzonej przez Zespół ds ewaluacji oraz Radę  Naukową IDB oceny indywidualnych wniosków w konkursie “Swoboda badań”  o dofinansowanie działań naukowych przyznane zostały dofinansowania do  działań badawczych następujących pracowników Instytutu Filozofii: ♦ Dr hab Gabriela Besler, prof UŚ,
Wiadomosci
więcej

Zmarł prof. Andrzej Noras

    Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy   prof dr hab Andrzeja Norasa   pracownika Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, cenionego naukowca, wykładowcę i nauczyciela akademickiego, naszego kolegę, przyjaciela, mistrza Rodzinie Zmarłego   składamy szczere wyrazy współczucia   Dyrektor Instytutu Filozofii UŚ, społeczność Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach   [vc_column
informacje
więcej

Bezpłatne szkolenia dla studentów i pracowników

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 35 Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dwie edycje projektu pn „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” zakładają między innymi wieloobszarowe
Wiadomosci
więcej

Seminarium pt. „Język płci – dlaczego spieramy się o końcówki?”

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych i Instytut Filozofii serdecznie zapraszają na „Seminarium Szybkiego Reagowania” (SSR) – drugie z cyklu spotkań, podczas których uczestnicy wspólnie dyskutują na temat bieżących wydarzeń naszej codzienności  Forma spotkań pozostaje niezmienna: seminarium rozpocznie krótkie wprowadzenie przygotowane przez eksperta/ekspertkę, po którym nastąpi dyskusja z udziałem zaproszonych gości Tytułowe
Wiadomosci
więcej

Wykład dr Agnieszki Salamuchy

14 stycznia 2020 roku o godzinie 945 w sali 340 w budynku Wydziału Nauk Społecznych rozpocznie się wykład gościnny dr Agnieszki Salamuchy (Uniwersytet Warszawski) pt “Trzy pojęcia kompetencji moralnej” Dr Agnieszka Salamucha (ur 1975 w Warszawie) jest filozofem i pedagogiem Uzyskała magisteria z pedagogiki (1998) i filozofii (2003) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; doktoryzowała
Wiadomosci
więcej

I spotkanie w ramach „Seminarium Szybkiego Reagowania”

W czwartek 28 listopada 2019 roku w sali sympozjalnej III w Instytucie Filozofii przy ulicy Bankowej 11 o godzinie 1700 rozpocznie się, zorganizowane przez Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych i Instytut Filozofii „Seminarium Szybkiego Reagowania” (SSR) – pierwsze z cyklu spotkań, podczas których uczestnicy będą wspólnie dyskutować na temat bieżących,
Wiadomosci
return to top