Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Filozofii

Wiadomosci

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Wątpienie – zdziwienie – ciekawość. Myślenie krytyczne jako cel kształcenia

Zapraszamy na konferencję naukowo-dydaktyczną w ramach projektu „Wątpienie – zdziwienie – ciekawość” zatytułowaną: Wątpienie – zdziwienie – ciekawość. Myślenie krytyczne jako cel kształcenia Opiekun naukowy: Dariusz Kubok Termin: 11.06.2021, godz. 11.30 Miejsce: platforma Teams – link do spotkania   Program: Dariusz Kubok: Myślenie krytyczne wobec wykluczenia filozoficznego Krzysztof Wieczorek: O potrzebie autokrytycyzmu Szymon Makuła: Dlaczego...
Wiadomosci
więcej

Konferencja FilozofiKon 6: Horror metafizyczny

Serdecznie zapraszamy na konferencję FilozofiKon 6: Horror metafizyczny, która odbywać się będzie m.in. pod auspicjami Szkoły Doktorskiej UŚ i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jest to połączenie międzynarodowej konferencji i konwentu fanowskiego. Więcej informacji na stronie https://philosophycon.wixsite.com/philosophycon?lang=pl facebooku: https://www.facebook.com/events/296023758620693 lub u dr. Macieja Stanka maciej.stanek@us.edu.pl
Wiadomosci
więcej

Dr hab. Dariusz Kubok, prof. UŚ – stypendystą NAWA

Dr hab. Dariusz Kubok, prof. UŚ został laureatem konkursu NAWA programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej. D. Kubok otrzymał stypendium obejmujące odbycie stażu  naukowego i wizyty studyjnej w University of Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem.
Wiadomosci
więcej

Laureaci konkursu “Swoboda badań” z Instytutu Filozofii

W wyniku przeprowadzonej przez Zespół ds. ewaluacji oraz Radę  Naukową IDB oceny indywidualnych wniosków w konkursie “Swoboda badań”  o dofinansowanie działań naukowych przyznane zostały dofinansowania do  działań badawczych następujących pracowników Instytutu Filozofii: ♦ Dr hab. Gabriela Besler, prof. UŚ, ♦ Dr Halina Šimo, ♦ Dr Marcin Fabjański, ♦ Dr hab. Dariusz Kubok, prof. UŚ Gratulujemy!
Wiadomosci
więcej

Zmarł prof. Andrzej Noras

    Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy   prof. dr. hab. Andrzeja Norasa   pracownika Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, cenionego naukowca, wykładowcę i nauczyciela akademickiego, naszego kolegę, przyjaciela, mistrza Rodzinie Zmarłego   składamy szczere wyrazy współczucia   Dyrektor Instytutu Filozofii UŚ, społeczność Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  
informacje
więcej

Bezpłatne szkolenia dla studentów i pracowników

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dwie edycje projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” zakładają między innymi wieloobszarowe wsparcie dla uczelni,...
Wiadomosci
więcej

Seminarium pt. „Język płci – dlaczego spieramy się o końcówki?”

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych i Instytut Filozofii serdecznie zapraszają na „Seminarium Szybkiego Reagowania” (SSR) – drugie z cyklu spotkań, podczas których uczestnicy wspólnie dyskutują na temat bieżących wydarzeń naszej codzienności.  Forma spotkań pozostaje niezmienna: seminarium rozpocznie krótkie wprowadzenie przygotowane przez eksperta/ekspertkę, po którym nastąpi dyskusja z udziałem zaproszonych gości. Tytułowe pytanie drugiego seminarium brzmi: „Język płci –...
Wiadomosci
return to top