Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii

Witold Marzęda

19.01.2020 - 18:26, aktualizacja 19.01.2020 - 18:28
Redakcja: an

dr Witold Marzęda

UŚ WNS piętro III pokój nr 320
tel.: +48 32 359 19 56
e-mail: witold.marzeda@us.edu.pl

Stanowisko

adiunkt

Życiorys naukowy

 • 2001-2006 Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne. Kierunki wiodące: filozofia, filologia polska – specjalność komunikacja społeczna (Uniwersytet Śląski).
 • 2006 – Obrona pracy magisterskiej z filologii polskiej pisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Aleksandra Nawareckiego pt. Metafizyka w koncepcjach leśmianologów. 
 • 2006 – Obrona pracy magisterskiej z filozofii pisanej pod kierunkiem dr. hab. Piotra Łaciaka pt. Koncepcja wariacji imaginacyjnej w fenomenologii Edmunda Husserla.
 • 2006-2008 – Studia doktoranckie po kierunkiem prof. zw. dr. hab. Andrzeja J. Norasa (Uniwersytet Śląski)
 • 2007-2008 – Akademia Artes Liberales (studia pod kierunkiem prof. dr. hab. Mieczysława Omyły oraz prof. dr hab. Jagny Brudzińskiej).
 • 2008-2010 – Studia doktoranckie po kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Rottera (Uniwersytet Opolski).
 • 2010-2012 – Studia doktoranckie po kierunkiem prof. dr. hab. Arkadiusza Chrudzimskiego (Uniwersytet Opolski).
 • 2012 Obrona doktoratu pt. Próba ugruntowania ogólnej teorii znaczenia w fenomenologii Husserla. Promotor prof. dr hab. Arkadiusz Chrudzimski.

 

Publikacje

 • Obrona Kartezjusza. O toposie dualizmu w badaniach nad umysłem. W „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” – 2018, z. 2, s. 251-262
 • Sceptyczne tropy Wittgensteina i transcendentalizm. W: „Folia Philosophica” 36/2016. S. 61-78
 • Ideologia pustosłowia. Dyskurs korporacyjny na przykładzie tzw. kodeksów etycznych W: „Nowa krytyka” nr 35/2015.
 • Przywłaszczenie etyki – o kodeksach etycznych firm. W: „Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: organizacja i zarządzanie”, z. 85, Nr kol. 1943, 2015.
 • Interpretacje analityczności i definiowalności w filozofii Kanta. W: Red. A.J. Noras. Filozofia Kanta i jej recepcja. Katowice 2011.
 • Phänomenologie als sprachliche Wissenschaft bei Merleau-Ponty. W: K. Novotny, T.S. Hammer, A. Gleonec, P. Specian (ed.), Thinking in Dialogue with Humanities: Paths Into the Phenomenology of Merleau-Ponty. Prague 2010.
 • W stulecie urodzin Maurice’a Merleau-Ponty’ego. W: „Inter-akcja” nr 1.2009.
 • Modalnosti a fenomenologicke schemy premyslania o jestowani. W: Red. M. Porubjak, R. Karul, Realita a fikcia, Bratislava 2009.
 • Małpia junta w gaju Porfiriusza. „artPAPIER” 15 kwietnia 8 (104)/2008.
 • Boska rewolucja. „artPAPIER” 15 maja 10 (106)/2008. 
 • Jacka Uglika negacja filozofii. „artPAPIER” 4 lipca 15(110)/2008. 
 • Tusz, tusza i dusza. „artPAPIER”  grudnia 2008 23 (119)/2008.
 • Retoryka jako wstęp do krytycyzmu. W: „Czasopismo filozoficzne” nr 2/lipiec 2007.
 • Fenomenologia absurdu. W: „Sztuka i filozofia” t. 28 2006.

 

return to top