Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
  • Français
Instytut Inżynierii Biomedycznej
dr hab. n. med. Armand Cholewka, prof. UŚ

· Zastępca Dyrektora Instytutu Inżynierii Biomedycznej 
· Członek Rady Naukowej Instytutu Inżynierii Biomedycznej
· Kierownik Grupy Fizyka Medyczna UŚ
· Koordynator Kierunku Fizyka Medyczna
· Koordynator Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży
· Prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Termowizyjnej w Medycynie
· Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej oddział Śląski 
· Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Krioterapii  

Dane kontaktowe

Strony WWW: 
· http://www.ptfm-slask.pl/
· http://usm.us.edu.pl/

Dorobek naukowy

Zainteresowania naukowe:
Przez kilkanaście lat pracy zawodowej zajmuję się szeroko rozumianym
wykorzystaniem metod fizycznych w diagnostyce medycznej oraz terapii. 
Moje główne zainteresowania naukowe to zastosowanie termowizji w medycynie. 
Jestem autorem ponad 80 prac naukowych jak i dydaktycznych.
img
return to top