Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Inżynierii Biomedycznej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
prof. dr hab. Armand Cholewka

Stanowisko: Profesor

Sprawowane funkcje:

· Zastępca Dyrektora Instytutu Inżynierii Biomedycznej
Instytut Inżynierii Biomedycznej | Uniwersytet Śląski w Katowicach (us.edu.pl) 
· Członek Rady Naukowej Instytutu Inżynierii Biomedycznej
· Kierownik Grupy Badawczej Inżynieria Biomedyczna UŚ
· V-ce Prezes Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej
Zarząd - Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej (ptfm.org) 
· Członek Zarządu oddziału śląskiego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej
PTFM o. Śląski | Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej Oddział Śląski (ptfm-slask.pl)
· Koordynator Kierunku Fizyka Medyczna
Fizyka medyczna: inspektor ochrony radiologicznej, elektroradiologia studia I i II stopnia | WNSiT- UŚ Katowice (us.edu.pl)
· Prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Termowizyjnej w Medycynie
Zarząd - Polskie Towarzystwo Krioterapii (ptkrio.pl)
· Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Krioterapii
· Koordynator Kursu Fizyk Medyczny w zakresie radiodiagnostyki i radiologii zabiegowej
· Opiekun Koła Naukowego Fizyki Medycznej

Publikacje ORCID 

Strony WWW: 
· http://www.ptfm-slask.pl/ 
· http://usm.us.edu.pl/  

Zainteresowania naukowe: 
Przez kilkanaście lat pracy zawodowej zajmuję się szeroko rozumianym wykorzystaniem metod fizycznych w diagnostyce medycznej oraz terapii. 
Moje główne zainteresowania naukowe to zastosowanie termowizji w medycynie. Jestem autorem ponad 80 prac naukowych jak i dydaktycznych. 

Dane kontaktowe 
img
return to top