Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Inżynierii Biomedycznej
dr hab. Sebastian Stach, prof. UŚ

· Dyrektor Instytutu Inżynierii Biomedycznej
· Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Inżynierii Biomedycznej
· Kierownik Laboratorium ilościowej analizy i modelowania powierzchni biomateriałów „Conlab”
· Redaktor gościnny w czasopiśmie Materials o współczynniku wpływu (IF) 3,057 
  (140 punktów MNiSW) w trzech wydaniach specjalnych -
 link do wydania specjalnego nr 1
 link do wydania specjalnego nr 2
 link do wydania specjalnego nr 3
· Redaktor gościnny w czasopiśmie Advances in Materials Science and Engineering o współczynniku 
wpływu (IF) 1,271 (40 punktów MNiSW)
link do wydania specjalnego
· Członek Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kadencję 2020-2024

Dane kontaktowe

Strona WWW: 
http://www.stach.us.edu.pl/

Dorobek naukowy

Zainteresowania naukowe:
Inżynieria biomedyczna, analiza i przetwarzanie obrazów, 
informatyka biomedyczna, mikroskopia konfokalna i mikroskopia AFM powierzchni materiałów,
ilościowa analiza i modelowanie powierzchni materiałów, wytrzymałość materiałów.

 

img
return to top