Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Inżynierii Biomedycznej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nadanie stopnia doktora mgr inż. Magdalenie Błaszczyk

04.03.2024 - 14:46 aktualizacja 04.03.2024 - 14:52
Redakcja: M. Kasprzyk

W dniu 13 lutego 2024 roku odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Błaszczyk, której promotorem był prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel.

Mgr inż. Magdalena Błaszczyk zrealizowała pracę doktorską pt. Modelowanie 3D protez twarzoczaszki dedykowanych dla leczenia rozległych ubytków twarzy w obrębie oczodołu i nosa systemem Cochlear Vistafix® 3.

W publicznej obronie udział wzięła Komisja Doktorska w składzie:

Przewodniczący Komisji: prof. dr hab. inż. Robert Koprowski

Promotor: prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel

Sekretarz: prof. dr hab. n. med. Armand Cholewka

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

dr hab. Józef Mierzwiński, prof. UMK z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. n. med. Marcin Szymański z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Pozostali Członkowie Komisji:

dr hab. Michał Mierzwa, prof. UŚ

dr hab. Andrzej Swinarew, prof. UŚ

prof. dr hab. n. med. Dorota Tarnawska

dr hab. Ryszard Tomaszewski, prof. UŚ

W dniu 4 marca 2024 roku Rada Naukowa Instytutu Inżynierii Biomedycznej na podstawie głosowania tajnego jednogłośnie nadała
mgr inż. Magdalenie Błaszczyk stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria biomedyczna.
Ponadto Rada wyróżniła przedłożoną rozprawę doktorską.

Serdecznie gratulujemy!

Informacja w BIP

 

img
return to top