Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Inżynierii Biomedycznej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Dr Karina Maciejewska

Stanowisko: adiunkt

Sprawowane funkcje:

 • Opiekun Pracowni EEG, Pracowni Analizy Sygnałów, Pracowni Optyki Medycznej i Pracowni Fizyki Medycznej
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Członek Rady Dydaktycznej Kierunku fizyka medyczna, biofizyka, fizyka, mikro i nanotechnologia
 • Członek Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego (PTBUN), Federation of European Neuroscience Societies (FENS) oraz International Brain Research Organization (IBRO)
 • Tutor kursu ‘Physiology’ dla studentów kierunku Biomedical Engineering, Università Campus Bio-Medico di Roma, rok akademicki 2022-2023
 • Tutor personalny (wł. tutor personale) studentów kierunku Medicine and Surgery MEDTECH, Università Campus Bio-Medico di Roma, rok akademicki 2022-2023
 • Tutor studentów Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2020 – Nadal)
 • Opiekun studentów fizyki medycznej oraz opiekun praktyk zawodowych studentów fizyki, biofizyki, fizyki medycznej, fizyki technicznej oraz mikro- i nanotechnologii (od 2012 r. do nadal)
 • Promotor ponad 30 prac magisterskich i inżynierskich studentów fizyki medycznej
 • Recenzent dla międzynarodowych czasopism naukowych indeksowanych w SCOPUS, Web of Science, m.in. Biomedical Physics & Engineering Express, Journal of Optics, Physiology & Behavior, Applied Sciences, Neuroswcience Letters

Dane kontaktowe 

Zainteresowania naukowe:

Sygnały biomedyczne (elektrokardiografia, elektromiografia, elektrookulografia, aktywność elektrodermalna); elektroencefalografia (EEG) i potencjały wywołane mózgu (EP, ERP); wykorzystanie w/w technik w neuronaukowych badaniach funkcji poznawczych człowieka, m.in. pamięci, uwagi, podejmowania decyzji, orientacji przestrzennej; zastosowanie technik uczenia maszynowego w analizie sygnałów neurofizjologicznych

Dorobek naukowy

img
return to top