Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Inżynierii Biomedycznej
Dr Karina Maciejewska

Stanowisko: adiunkt

Sprawowane funkcje:

  • Członek Rady Programowej Kierunku Filozofia i Kognitywistyka
  • Członek Rady Dydaktycznej Kierunku Fizyka Medyczna, biofizyka, fizyka, mikro i nanotechnologia
  • Opiekun Pracowni EEG, Pracowni Analizy Sygnałów, Pracowni Optyki Medycznej i Pracowni Fizyki Medycznej I
  • Opiekun praktyk zawodowych studentów Kierunku Fizyka Medyczna, Fizyka, Fizyka techniczna, Ekonofizyka, Biofizyka, Nano i mikrotechnologia
  • Inspektor Ochrony Radiologicznej w Instytucie Fizyki
  • Członek Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego (PTBUN), Federation of European Neuroscience Societies (FENS) oraz International Brain Research Organization (IBRO)
  • Członek Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

Dane kontaktowe 

Zainteresowania naukowe:

Sygnały medyczne, elektroencefalografia (EEG), potencjały wywołane mózgu (EP, ERP), inne sygnały elektrofizjologiczne (elektrokardiografia, elektromiografia, elektrookulografia, aktywność elektrodermalna), wykorzystanie w/w technik w badaniu funkcji poznawczych człowieka, m.in. pamięci, uwagi, podejmowania decyzji, orientacji przestrzennej.

Dorobek naukowy

img
return to top