Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

Dr hab. Damian Absalon, Prof. UŚ Przewodniczącym Państwowej Rady Gospodarki Wodnej

06.07.2020 - 08:24 aktualizacja 16.03.2021 - 11:57
Redakcja: lukaszmalarzewski

W dniu 16 czerwca 2020 w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Państwowej Rady Gospodarki Wodnej (PRGW). Przewodniczącym Rady został dr hab. Damian Absalon, Prof. UŚ, który odebrał nominację z rąk Pani Wiceminister Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Anny Moskwy.

Państwowa Rada Gospodarki Wodnej złożona z 30 członków, powołana została przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na lata 2020 – 2023, na podstawie ustawy Prawo Wodne jako organ opiniodawczo–doradczy ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

Do zakresu działania Państwowej Rady należy opracowywanie dla ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej opinii, propozycji i wniosków w sprawach gospodarowania wodami, ochrony przed powodzią i skutkami suszy, w szczególności:

  • Przedstawianie propozycji oraz wniosków dotyczących poprawy stanu zasobów wodnych oraz ochrony przed powodzią i skutkami suszy;
  • Opiniowanie projektów dokumentów planistycznych;
  • Opiniowanie projektów programów realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną oraz planowanych inwestycji w gospodarce wodnej;
  • Opiniowanie projektów aktów normatywnych regulujących sprawy gospodarki wodnej;
  • Wyrażanie opinii w sprawach zleconych przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

©Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej
©Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej
return to top