Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Prawnych

V Międzynarodowego Kongresu Prawa Mody (Rio de Janeiro)

05.10.2020 - 13:14, aktualizacja 05.10.2020 - 13:14
Redakcja: Faustyna Głuszak-Jarzyna

The Center for Design, Fashion and Advertisement Law extends an invitation for the 5th International Fashion Law Congress, which will be held in Rio de Janeiro on November 9-11, 2020, online.

Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy zaprasza Państwa na V Międzynarodowy Kongres Prawa Mody, który odbywać się będzie w Rio de Janeiro w dniach 9-11 listopada 2020 r. online.

Information available/ Więcej informacji: look inside

Participation in the Congress is free, and the sessions will be held in English and Portuguese. Students and applicants are invited to take part in two competitions for:

1) the best fashion law poster and
2) the best print.

Udział w Kongresie jest bezpłatny, a obrady odbywać się będą w języku angielskim i portugalskim. Zaproszeni są szczególnie studenci i aplikanci, którzy mogą wziąć udział w dwóch konkursach na najlepszy plakat nt. prawa mody i najlepszy print.

As an event partner, the Center provides information, including information on competitions:

Centrum jako partner wydarzenia służy informacją, w tym dotyczącą konkursów: lawinstyle@us.edu.pl

cdmd.com.br/ lawinstyle.us.edu.pl

return to top