Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Prawnych

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Dr Dorota Kiebzak-Mandera – informacja o terminach dyżurów w styczniu 2023 r.

Szanowni Państwo, W ślad za wiadomością przekazaną przez Panią dr Dorotę Kiebzak-Manderę, podaję terminy dyżurów w styczniu –  nadal zdalnie: dorota.kiebzak.mandera@gmail.com; tel. 609695114: 09.sty   11.00-17.00 10.sty   11.00-17.00 16.sty   11.00-17.00 17.sty   11.00-17.00 23.sty   11.00-17.00 24.sty   11.00-17.00 30.sty   11.00-17.00 31.sty   11.00-17.00

więcej

Przerwa w widoczności nowego dorobku w Portalu Pracownika

Szanowni Państwo, dziękujemy za zgłaszanie informacji o publikacjach, na bieżąco są one rejestrowane w systemie bibliotecznym ale w związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac technicznych w bibliotecznej bazie dorobku pracowników Uniwersytetu Śląskiego informujemy, że w najbliższym czasie nastąpi przerwa w aktualizacjach wykazów osiągnięć  w Portalu Pracownika. Kiedy tylko ponowimy przesył danych między systemami publikacje ukażą...

więcej

Przyznawanie punktów za publikacje naukowe

Szanowni Państwo, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi przyznawania punktów za publikacje naukowe, w szczególności monografie, komentarze, systemy, pragnę poinformować, że w przypadku rozbieżności pomiędzy punktacją przyznawaną przez uprawnionych pracowników biblioteki a Państwa opiniami, wszelkie wątpliwości w tym zakresie proszę kierować bezpośrednio do Dyrektora Instytutu. Jednocześnie chciałbym przypomnieć następujące zasady określone w rozporządzeniu Ministra...

więcej

Przewodnik przybliżający ideę Open Access

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości publikowania artykułów naukowych w tzw. otwartym dostępie, przygotowany został specjalny Przewodnik przybliżający ideę Open Access. Na stronie Inicjatywy Doskonałości Badawczej zebrane zostały najważniejsze informacje na temat m.in. zasad publikowania w otwartym dostępie, możliwych źródeł finansowania takich publikacji, a także bazy czasopism otwartych – w tym takich, które nie...

return to top