Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Prawnych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Przyznawanie punktów za publikacje naukowe

16.09.2021 - 13:29, aktualizacja 16.09.2021 - 13:29
Redakcja: Faustyna Głuszak-Jarzyna

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi przyznawania punktów za publikacje naukowe, w szczególności monografie, komentarze, systemy, pragnę poinformować, że w przypadku rozbieżności pomiędzy punktacją przyznawaną przez uprawnionych pracowników biblioteki a Państwa opiniami, wszelkie wątpliwości w tym zakresie proszę kierować bezpośrednio do Dyrektora Instytutu.

Jednocześnie chciałbym przypomnieć następujące zasady określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r., w sprawie ewaluacji działalności naukowej (Dz. U. 2019.392, ze zm.).

Zgodnie z § 10 rozporządzenia monografią jest recenzowana publikacja książkowa przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym. Tym samym publikacja, nie spełniająca wyżej wymienionych cech, w szczególności jeśli nie podlegała recenzowaniu, bądź jest kolejnym wydaniem, nie jest brana pod uwagę w ewaluacji. Monografią może być również podręcznik, o ile tylko jest recenzowany, oryginalny, twórczy i ma warsztat naukowy.

W przypadku współautorstwa publikacji typu komentarz nie jest możliwe traktowanie poszczególnych fragmentów komentarza, a nawet w skrajnych przypadkach komentarza do jednego tylko przepisu, jako rozdziału w monografii. Wynika to z faktu, że ewaluacji podlega dyscyplina, a nie konkretny pracownik, zaś maksymalna wartość punktów jaką dyscyplina otrzyma za komentarz nie może przekroczyć wartości przypisanej monografii naukowej. Wobec powyższego udział autorów w publikacji typu komentarz, system, jest obliczana jako współautorstwo monografii naukowej.

Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora z 2015 r. ujawniane w portalu są wyłącznie publikacje wydane w formie tradycyjnej lub elektronicznej (nie są ujawniane zapowiedzi odnośnie ukazania się publikacji ani teksty zgłoszone do druku, nawet w przypadku uzyskania pozytywnych recenzji).

Z wyrazami szacunku.
dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ
Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych
piotr.pinior@us.edu.pl

return to top