Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Teologicznych

Awanse naukowe

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Ks. Leszek Szewczyk profesorem

Z wielką radością informujemy, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 11 maja 2020 roku nadał Księdzu Leszkowi Szewczykowi tytuł profesora nauk teologicznych. W imieniu społeczności Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego – a tym samym i Instytutu Nauk Teologicznych – oraz własnym składamy Księdzu Profesorowi Leszkowi Szewczykowi gratulacje. Otrzymany tytuł jest zwieńczeniem wieloletniej intensywnej...
Awanse naukowe
więcej

Habilitacja ks. dra Damiana Bednarskiego

14 stycznia 2020 roku w trakcie zebrania członków Rady Instytutu Nauk Teologicznych została podjęta uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego ks. Damianowi Bednarskiemu. Podstawę do jej przyjęcia dała decyzja komisji habilitacyjnej, która zweryfikowała dorobek habilitanta i zrecenzowała przedstawioną przez niego monografię Biskup Józef Gawlina wobec Polaków na emigracji. Komisję habilitacyjną tworzyli: ks. prof. Tadeusz DOLA z...
Awanse naukowe
więcej

Habilitacja dr Anny Maliszewskiej

W dniu 14 stycznia 2020 roku Rada Naukowa Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Śląskiego jednogłośnie nadała dr Annie Maliszewskiej stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauki teologiczne, specjalność: teologia dogmatyczna. Bezpośrednią podstawą była opinia komisji habilitacyjnej w składzie: ks. prof. Janusz Kręcidło (przewodniczący, UKSW), ks. dr hab. Bogdan Biela (sekretarz, UŚ), ks. dr hab. Cezary Smuniewski...
Awanse naukowe
return to top