Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Instytut Polonistyki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Fabrica Litterarum Polono-Italica

Dwa intrygujące łacińskie słowa fabrica oraz officina pozostają zbyt często w miłosnym, gramatycznym związku z terminem bliskim każdemu filologowi, z leksemem o dobrze znanej postaci – litteraria. Wiedzą o tym dobrze badacze europejskiego renesansu, może ostatniej epoki wierzącej w praktyczny walor sztuki. Wspomniana frazeologiczna relacja godzi dwa (zdawałoby się trudne do pojednania) kulturowe żywioły: potęgę praktycznego wytwarzania i moc bezinteresownej kreacji. Język staje się tu narzędziem porozumienia – łączy udzielne światy, spaja dumne królestwa, które zwykle na siebie nie patrzą. Co więcej: pozostają trwale odseparowane i odwrócone do siebie plecami.

Przypomniane i scalone w tytule pisma słowa wyznaczają tym samym kierunek przyjętej badawczej marszruty: szukać w literackich (ale także szerzej – wszelkich możliwych artystycznych) tekstach potencjału modernizującego myślenie, esencji produktywnej nowoczesności, zmieniającej trwale „warsztat” humanisty. Choć pole badawcze wydaje się precyzyjnie określone (uniwersum polskiego oraz włoskiego pogranicza literatur i kultur) interesuje nas szczególnie komparatystyczny „aspekt i moment” poszukiwawczego procesu.

A więc wszystkie te sytuacje, które ujawniają swój „transmedialny” charakter i przynależą do nierozdzielnych, „równoległych – jak to kiedyś określił Henry Remake – sfer ekspresji humanistycznej”. Badanie kontekstualne pozostaje wszak niezbywalnym wymogiem nowoczesnej humanistyki.

W swej strukturze formalnej czasopismo zawiera działy obligatoryjne, cykliczne i konieczne oraz te, które będą pojawiać się nieregularnie. Do pierwszej grupy należą moduły: Artykuły i rozprawy oraz Varia. Do drugiej: Przekłady, Prezentacje, Kronika oraz Dyskusje, omówienia, glosy. Każdy kolejny numer pisma – w swym dziale Artykuły i rozprawy – prezentuje wyraźnie (monograficznie) zdefiniowany problem badawczy.

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest jego wersja internetowa.

Punkty MEiN: 20 (2024), 40 (2023)

Strona www czasopisma: http://www.fabrica.us.edu.pl

Kontakt:

„Fabrica Litterarum Polono-Italica”
fabricalitterarum@gmail.com
http://www.fabrica.us.edu.pl
ul. Uniwersytecka 4,
40-007 Katowice

okładka czasopisma Fabrica Litterarum Polono-Italica

Rana. Literatura - Doświadczenie - Tożsamość

Rana. Literatura – Doświadczenie – Tożsamość

Profil czasopisma wpisuje się w badania nad tropami egzystencji w literaturze, istotne jest dla niego pytanie o jej jednostkowy wymiar, rozpoznawany w zapisach doświadczenia i podmiotowych projekcjach tożsamości. Pojęcie „rany”, kluczowe dla naszej propozycji lektury i zarazem jej „znak firmowy”, stanowi specyficzny sposób spojrzenia na literaturę i kulturę, a także – co równie ważne – relację człowieka z szeroko rozumianym środowiskiem. Widząc w „ranie” potencjał daleko wykraczający poza treść i tematykę czytanych i pisanych tekstów, wiążemy ją z ważnymi obecnie nurtami humanistyki, zwłaszcza humanistyką zaangażowaną, opartą na empatii, trosce i wrażliwości.

Strona www czasopisma: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/rana

Kontakt:

„Rana. Literatura – Doświadczenie – Tożsamość”
rana@us.edu.pl
ul. Uniwersytecka 4, 40–007 Katowice
pokój A6.21 / room A6.21

Śląskie Studia Polonistyczne

„Śląskie Studia Polonistyczne” to periodyk naukowy poświęcony literaturoznawczym i historycznoliterackim badaniom, a także krytyce, zwłaszcza literackiej, przy czym historię, teorię literatury oraz krytykę traktuje się jako ściśle powiązane z teoriami kultury i sztuki. Pismo wydawane jest w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, powstało w 2011 roku z inicjatywy pracowników Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego i początkowo skupiało się przede wszystkim na badaniu praktyk literackich. Z czasem zakres artykułów przyjmowanych do pisma został rozszerzony o badania praktyk kulturowych i artystycznych; literatura i literaturoznawstwo pozostały jednak najważniejszymi obszarami zainteresowania.

Punkty MEiN: 20 (2024), 40 (2023)

Strona www czasopisma: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP

Kontakt:

Śląskie Studia Polonistyczne
slaskiestudiapolonistyczne@us.edu.pl
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

 „Śląskie Studia Polonistyczne”Tom 21 Nr 1 (2023): Futurologie. Prezentacje: Joanna Mueller

return to top