Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
Instytut Polonistyki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Beata Mytych-Forajter


dr hab. Beata Mytych-Forajter, prof. UŚ

e-mail: beata.mytych-forajter@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-0588-2087

https://silesian.academia.edu/BeataMytychForajter

https://www.researchgate.net/profile/Beata-Mytych-Forajter

Jestem absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim (1998). Doktorat, poświęcony fenomenowi tropu oraz obrazom polowania w literaturze polskiej XIX wieku, napisany pod kierunkiem prof. dra hab. Aleksandra Nawareckiego, obroniłam w 2002 roku. Stopień doktora habilitowanego uzyskałam w roku 2015 na podstawie rozprawy Latająca ryba. Studia o podróżopisarstwie Ignacego Domeyki. Moje zainteresowania badawcze dotyczą sztuki interpretacji, związków literatury oraz przyrodoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem plant studies. Jestem miłośniczką i jednocześnie interpretatorką literatury dla młodego odbiorcy. Należę do polskiej sekcji IBBY.

Najważniejsze publikacje:

Książki:

 • Poetyka i łowy. O idei dawnego polowania w literaturze polskiej XIX wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2004. ISBN: 83-226-1359-8, ss. 255.
 • Czułe punkty Grochowiaka. Szkice i interpretacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2010. ISBN: 978-83-226-1985-5, ss. 164.
 • Uwolnić Pippi! Twórczość dla dzieci wobec przemian kultury (razem z I. Gralewicz-Wolny). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013. ISBN: 978-83-226-2234-6, ss. 152.
 • Latająca ryba. Studia o podróżopisarstwie Ignacego Domeyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014. ISBN: 978-83-8012-039-6, ss. 208.
 • Zwierzęta na zakręcie. Wydawnictwo IBL. Warszawa 2017. ISBN: 978-83-65573-99-5, ss. 283.
 • Po pierwsze. O literaturze dla dzieci (i nie tylko) (razem z I. Gralewicz-Wolny). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2019. ISBN: 978-83-233-4766-8, ss. 190.

Przekłady:

 • 2007. Soulages: Estetyka fotografii. Strata i zysk (razem z W. Forajterem). Wydawnictwo Universitas. Kraków 2007. ISBN: 97883-242-0668-1, ss. 445. 

Redakcja naukowa:

 • Balaghan. Mikroświaty i nanohistorie. Red. M. Jochemczyk, M. Kokoszka, B. Mytych-Forajter. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2015. ISBN: 978-83-8012-637-4, ss. 485.
 • Ptaki. Przeploty. Red. B. Mytych-Forajter, K. Jaglarz. Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych. Katowice 2015. ISBN: 978-83-64844-16-4, ss. 326.
 • Par coeur: twórczość dla dzieci i młodzieży raz jeszcze. Red. I. Gralewicz-Wolny, B. Mytych-Forajter. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016. ISBN: 978-83-8012-852-1, ss. 262.
 • Ilustrowany słownik terminów literackich. Historia, anegdota, etymologia. Red. Z. Kadłubek, B. Mytych-Forajter, A. Nawarecki. Słowo/ obraz terytoria. Gdańsk 2019. ISBN: 978-83-7453-573-1, ss. 546.
 • Janowe. Teksty i konteksty. Red. I. Gralewicz-Wolny, J. Kisiel i B. Mytych-Forajter. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2020. ISBN: 978-83-226-3961-0, ss. 258.

Artykuły w czasopismach:

 • „Odległość jest niczym”. Ignacego Domeyki życie na skrzyżowaniu cywilizacji. „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”. 2015, R. VIII, s. 359-369.
 • Środek tego świata. Park w Giszowcu. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2018, nr 1, s. 135−145.
 • Antypedagogika Niziurskiego (na przykładzie „Księgi urwisów”). „Guliwer” 2019, nr 3, s. 73−81.
 • Organiczna całość w „Brzezinie”. Ekokrytyczna reinterpretacja opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza. „Studia Poetica. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 2020, nr 8, s. 90−100.
 • Fikcja, która leczy. Wojenne powieści Kimberly Brubaker Bradley („Wojna, która ocaliła mi życie” oraz „Wojna, którą w końcu wygrałam”). „Rana. Literatura – Doświadczenie – Tożsamość” 2021, nr 2, ss.18.
 • Pippi, Annika i Nini – trzy figury dziewczyńskości. „Czas Kultury” 2022, nr 2, s. 38-45.

Beata Mytych-Forajter, PhD, DLitt

Faculty of Humanities

e-mail: beata.mytych-forajter@us.edu.pl

 

ORCID: 0000-0002-0588-2087

https://scholar.google.com/citations?user=E2RLWmUAAAAJ&hl=pl&oi=ao

https://www.researchgate.net/profile/Beata_Mytych-Forajter

 

Research interests:

relations between literature, anthropology, natural science and geography; the organic in literature and literary studies; eco-critical reading; literature for children and adolescents

Recent publications:

 1. Beaty Obertyńskiej sposoby na szczęście [Beata Obertyńska’s ways to happiness]. In: O szczęściu. Konteksty radosne. Szawerna-Dyrszka and I. Gielata (eds.). Katowice 2020, pp. 97−112.
 2. Antypedagogika Niziurskiego (na przykładzie „Księgi urwisów”) [Niziurski’s Anti-pedagogy (on the basis of his “Księga urwisów”]. „Guliwer” 2019, no. 3, pp. 73−81.
 3. Po pierwsze. O literaturze dla dzieci (i nie tylko) [First. On children literature (and not only)] (with I. Gralewicz-Wolny). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2019, 186 pages.
 4. Środek tego świata. Park w Giszowcu [The middle of the world. The park in Giszowiec]„Śląskie Studia Polonistyczne” 2018, no. 1, pp. 135−145.
 5. Zwierzęta na zakręcie [Animals on the bend]. Wydawnictwo IBL. Warszawa 2017, 285 pages.

Grants:

 1. Project 0104/NPRH2/H11/81/2013 (project manager: Aleksander Nawarecki) − Historyczny słownik terminów literackich. Źródła i przemiany wybranych pojęć [A historical dictionary of literary terminology. Origins and changes of selected concepts] − grant participant and secretary.
 2. Project 0097/NPRH2/H11/81/2013 (project manager: Assoc. Prof. Marta Zielińska, Professor of IBL PAN) − Romantyzm w świetle nowych źródeł [Romanticism in the light of new sources] − grant participant.
 3. MNiSW Research project N 103 2669/B/H/2010/38 (project manager: Dr Alina Świeściak) − 34 najważniejsze książki poetyckie 1945-1989 [The 34 most important poetic books 1945-1989] − project participant.

Academic outreach and engagement:

 1. Co zostało z Niziurskiego? [What has been left from Niziurski’s works?] − the academic seminar popularizing the works of the author of Sposób na Arcybiadesa (Katowice, 15 May, 2019), resulting in a special (monographic) issue of the journal “Guliwer” (2019, no. 3).
 2. The Polish Radio Station Katowice, Katowice, ul. Ligonia 29; participation in three radio programmes popularizing literature addressed to the young: 29 May, 2019 (Edmund Niziurski), 24 July, 2019 (Zbigniew Nienacki) and 23 October, 2019 (Małgorzata Musierowicz). The radio programme “Książki mojej młodości”, Wednesdays, 11:15 a.m.
 3. the District Committee of the Polish Language and Literature Competition for secondary school students, workshops for the participants, an interpretation of  Psalm VII, from the volume Psalms  by Julia Fiedorczuk (25 February, 2020).

 

Beata Mytych-Forajter

return to top