Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
Instytut Polonistyki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Joanna Dembińska-Pawelec


prof. dr hab. Joanna Dembińska-Pawelec – ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Śląskim. Doktorat o poezji Stanisława Barańczaka, którego promotorem był prof. Ireneusz Opacki, obroniła w 1998 roku. Pracowała w Zakładzie Teorii Literatury oraz w Zakładzie Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego na Wydziale Filologicznym UŚ. Obecnie zatrudniona w Instytucie Polonistyki na Wydziale Humanistycznym UŚ. Prowadzi badania z zakresu poezji współczesnej, genologii oraz interferencji literatury i sztuki, interesuje się zagadnieniami rytmu poetyckiego. Autorka prac m.in. o poezji S. Barańczaka, Cz. Miłosza, J. M. Rymkiewicza. Wraz z Constantinem Geambaşu przygotowała publikację wyboru wierszy S. Barańczaka i A. Zagajewskiego tłumaczonych na język rumuński. Posiada dwoje dzieci: syna Przemysława i córkę Hannę.

Publikacje:

 1. Światy możliwe w poezji Stanisława Barańczaka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1999. ISBN 83-226-0907-8, ss. 165.
 2. Villanella. Od Anonima do Barańczaka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2006.ISBN 83-226-1534-5, ss. 217.
 3. „Poezja jest sztuką rytmu.” O świadomości rytmu w poezji polskiej dwudziestego wieku (Miłosz – Rymkiewicz – Barańczak). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2010.ISBN 978-83-226-1995-2, ss. 470.
 4. Arabeska. Szkice o poezji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego i Oficyna Wydawnicza WW. Katowice 2013. ISBN 978-83-60743-87-4, ss. 353.
 5. Poezialui Stanisław Barańczak întrepoliticăşimetafizică. W: S. Barańczak: Muşcă-ţi limba. Antologie de versuri.Traducereşinote de Constantin Geambaşu. Prefaţăşi tabel cronologic de Joanna Dembińska-Pawelec. Editura EIKON.Bucureşti 2018. ISBN 978-606-711-798-1, ss. 128.
 6. Poezialui Adam Zagajewski între autobiografie şilumeaartei. W: A. Zagajewski: Încăutarealuminii. Antologie de versuri. Traduceredin limba polonă de Constantin Geambaşuşi Marina Ilie. Tabel cronologicşiprefaţă de Joanna Dembińska-Pawelec. Editura EIKON. Bucureşti 2018.ISBN 978-606-711-947-3, ss. 150.
 7. Sprung Rhythm in the Poetry of StanisławBarańczak. W: „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” nr 3 (6). Cz. 1. Sources of Verse. Ed. W. Sadowski, A. Kremer. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2013. ISSN 2084-6045, ss. 77-90.
 8. Apokryfy w polskiej poezji współczesnej. „Pamiętnik Literacki” 2014, z. 4. ISSN 0031-0514, ss. 137-150.
 9. Stanisław Barańczak, hasło [w:] Polska poezja współczesna – przewodnik encyklopedyczny, edycja internetowa pod red. P. Śliwińskiego; 2017 (http://przewodnikpoetycki.amu.edu.pl/encyklopedia/stanislaw-baranczak/)
 10. Spadkobierca mistycznego objawienia. Czesław Miłosz wobec religijnej myśli Oskara Miłosza. „Ethos” 32 (2019), nr 1 (125). DOI 10.12887/32-2019-1-125-12, ss. 199-213.

Prof. Joanna Dembińska-Pawelec, PhD, DLitt

joanna.dembinska-pawelec@us.edu.pl

 

ORCID: 0000-0001-7242-381X

https://www.researchgate.net/profile/Joanna_Dembinska-Pawelec

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=Y0HcfJ4AAAAJ

 

Research interests:

Polish poetry of the 20th and 21st centuries, historical poetics, genre studies, art of interpretation

 

Selected publications:

 1. „Poezja jest sztuką rytmu.” świadomości rytmu w poezji polskiej dwudziestego wieku (Miłosz – Rymkiewicz – Barańczak) [“Poetry is the art of rhythm.” On rhythm awareness in Polish poetry of the 20th century (Miłosz – Rymkiewicz – Barańczak)]/ Joanna Dembińska-Pawelec // Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2010, 470 pages. ISBN 978-83-226-1995-2
 2. Od Anonima do Barańczaka [Villanella. From anonymous authors to Barańczak]/ Joanna Dembińska-Pawelec // Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2006, 217 pages. ISBN 83-226-1534-5
 3. Sprung Rhythm in the Poetry of Stanisław Barańczak / Joanna Dembińska-Pawelec // In: Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. Part 1. Sources of Verse. Warszawa 2013, no. 3, pp. 7-90. ISSN 2084-6045
 4. Spadkobierca mistycznego objawienia. Czesław Miłosz wobec religijnej myśli Oskara Miłosza [The heir of mystic revelation. Czesław Miłosz on the religious thought of Oskar Miłosz] / Joanna Dembińska-Pawelec // „Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL” 32 (2019), no. 1 (125), pp. 199-213. DOI 10.12887/32-2019-1-125-12. ISSN 0860-8024
 5. Literacki apokryf. O „Hymnie o Perle” Czesława Miłosza [A literary apocryph. On Czesław Miłosz’s “Hymn o Perle”] / Joanna Dembińska-Pawelec // In: W kręgu apokryfó E. Jakiel, J. Mosakowski (eds.). Gdańsk 2015, pp. 261-275. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 978-83-7865-311-0

 

Research grants:

 1. A study of Stanisław Barańczak’s poetic profile as part of the grant: Polska poezja współczesna: przewodnik encyklopedyczny [Modern Polish poetry: An encyclopedic guide]. A project financed by the National Program for the Development of Humanities, no. 11H 12 0245 81, realized in the years 2014-2016. The Faculty of Polish and Classical Philology, The Adam Mickiewicz University, Poznań. Project manager: Prof. P. Śliwiński.

(http://przewodnikpoetycki.amu.edu.pl/encyklopedia/stanislaw-baranczak/)

 1. The compilation of the entries: apocryph, arabesque, cascade, villanella, as part of the grant: Historyczny słownik terminów literackich. Źródła i przemiany wybranych pojęć [A historical dictionary of literary terminology. Origins and changes of selected concepts]. The project financed by the National Program for the Development of Humanities, NPRH n PU-0213-002, realized in the years 2013-2016. The University of Silesia in Katowice, the Faculty of Philology. Project manager: Prof. A. Nawarecki.
 2. The study of the problem: Metafizyczna wizja niebiańskiej przestrzeni w późnej poezji Czesława Miłosza [The metaphysical vision of celestial space in the late poetry of Czesław Miłosz]/ Joanna Dembińska-Pawelec / as part of the grant: Polska poezja metafizyczna i religijna w XX i XXI wieku [Polish metaphysical and religious poetry of the 20th and 21st centuries]. The project financed by the National Science Centre, NCN n 2012/07/N/HS2/01249, realized in the years 2012-2015. Project manager: Dr E. Sołtys-Lewandowska.

 

Joanna Dembińska-Pawelec

return to top