Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
Instytut Polonistyki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Magdalena Bąk

e-mail: magdalena.bak@us.edu.pl

dr hab. Magdalena Bąk, prof. UŚ – polonistka i literaturoznawczyni, jej zainteresowania badawcze koncentrują się na literaturze romantyzmu, podróżopisarstwie dziewiętnastowiecznym, a także wątkach australijskich i portugalskich w literaturze polskiej. Należy do Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk (Oddział w Katowicach), Oddziału Śląskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Towarzystwa Przyjaciół Języka Polskiego (Oddział w Katowicach). Wchodzi w skład redakcji czasopisma „Postscriptum Polonistyczne”. Jest autorką książek:

 1. Mickiewicz jako erudyta (w okresie wileńsko-kowieńskim i rosyjskim).Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2004. ISBN 83-226-1404-7,ss. 230.
 2. Pan Australski i złoto Wiktorii. Wspomnienia Seweryna Korzelińskiego. Agencja Artystyczna PARA. Katowice 2011. ISBN 978-83-88657-53-5, ss. 66.
 3. Twórczy lęk Słowackiego. Antagonizm wieszczów po latach. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013. ISBN 978-83-226-2182-0, ss. 450.
 4. Gdzie diabeł (tasmański) mówi dobranoc. Wizerunek Australii w literaturze polskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014. ISBN 978-83-226-2281-0, ss. 207.
 5. Gdzie ziemia się kończy, a morze zaczyna”. Szkice polsko-portugalskie.Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016. ISBN 978-83-8012-874-3, ss. 218. [współautor: Lidia Romaniszyn-Ziomek]
 6. Camões i smak sardynek. Polskie dziewiętnastowieczne relacje z podróży do Portugalii. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019. ISBN 978-83-226-3709-8, ss. 207.

Magdalena Bąk, PhD, DLitt

Associate Professor in the Institute of Literary Studies

 

Research interests:


Polish Romanticism in European contexts, Polish-Australian cultural/literary encounters, Polish-Portuguese cultural/literary encounters, 19th century travel writing

 

Recent publications:


 1. Brazylia Tomasza Łychowskiego [Tomasz Łychowski’s Brazil], „História: Debates e Tendências”, vol. 20, n 3, 2020, pp. 175-190.
 2. Nienawidzę i kocham. Miejsce Mickiewicza i rola autorytetu w korespondencji Słowackiego [I hate and love. Mickiewicz’s position and the role of authority in Słowacki’s correspondence], „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”, no. 10, 2020, pp. 95-106
 3. Camões i smak sardynek: polskie dziewiętnastowieczne relacje z podróży do Portugalii [Camões and the tase of  sardines: 19th century Polish narratives of travels to Portugal] (Katowice : Uniwersytet Śląski, 2019).
 4. Książki się czyta, a biblioteki zwiedza: Adolf Pawiński i portugalskie księgozbiory [Books are read, and libraries are visited: Adolf Pawiński and Portuguese book collections], „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwa, no. 8, part 2, 2018, pp. 97-108.
 5. Apetyt na Bragę: o intertekstualnym dialogu między Adolfem Pawińskim a Oswaldem Crawfurdem i o dziewiętnastowiecznym podróżowaniu [The appetite for Braga: On the intertextual dialogue between Adolf Pawiński and Oswald Crawfurd, and 19th-century travelling], „Postscriptum Polonistyczne”, no. 1, 2018, pp. 45-56.

 

Academic outreach and engagement:


 1. Master of Didactics, participant in the project directed by The Ministry of Science and Higher Education, 2019–2022.
 2. „E-learning prospects for humanities”, grant participant, grant awarded by Erasmus+, 2020-2022.
 3. „Cross-disciplinary Academic Offer”, grant coordinator, grant awarded by Erasmus+, 2022-2024.

Magdalena Bąk

return to top