Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Socjologii

„Stadiony świata (pomiędzy Gemeinschaft i Gesellschaft)” – nowa książka dr hab. Krzysztofa Łęckiego, prof. UŚ

12.10.2021 - 08:01 aktualizacja 12.10.2021 - 08:07
Redakcja: annastarczyk
Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się nowa monografia dr hab. Krzysztofa Łęckiego, prof. UŚ z Instytutu Socjologii UŚ.

Studium „Stadiony świata. Pomiędzy Gemenischaft i Gesellschaft” stara się pokazać wielowymiarowy obraz przemian społecznych i kulturowych jakie charakteryzują mikrokosmos współczesnego futbolu jako cząstkę ponowoczesnego świata. Odwołując metaforycznie do klasycznych kategorii Ferdinanda Tönniesa (Gemeinschaft – wspólnota, tradycja, lojalność osobista versus Gesellschaft – spółka akcyjna, kontrakt, korzyści materialne) autor stara się zarysować paradygmatyczne ramy (w rozumieniu S. Huntingtona) pozwalające w nieco bardziej pogłębiony sposób analizować zdarzenia i zjawiska piłkarskiego uniwersum. Przyjęta w pracy metodologia nawiązuje w zasadniczej części do koncepcji Ervinga Goffmana, co umożliwiło niekonwencjonalne uzasadnienie doboru analizowanych materiałów i próby badawczej.

Zapraszamy do lektury!

Więcej informacji o książce

img
return to top