Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Centra badawcze

 

Centrum Badawcze GAME LAB

Centrum Badań Groznawczych (Game Studies Research Center)

Centrum Badań Interdyscyplinarnych nad Folklorem Karpat

Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami

Centrum Badań Nordystycznych i Staroangielskich

Centrum Badań Romskich

Centrum Badawcze Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych

Centrum Badawcze Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych

Centrum Badawcze Społecznej Aktywizacji Seniorów

Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab

Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy

Centrum Projektowania i Syntezy Leków i Materiałów

Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim

Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną

Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości

Interdyscyplinarne Centrum Badawcze Nauk Sądowych i Legislacji imienia Profesora Tadeusza Widły Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr

Polsko-Chińskie Centrum Badań Środowiskowych

Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE

Śląskie Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego

Uniwersyteckie Centrum Kreatywnego Obywatelstwa

Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery (ULKA)

Centre for Biomass Energy Research and Education

Śląskie Centrum Badań nad Pamięcią Regionalną i Transgraniczną

Centrum Badań nad Bizancjum

Centrum Badawcze Nowych Technik Genomowych

Centrum Badań nad Dziedzictwem Nauki i Praktyki Prawa

Jednostki powołane do prowadzenia innych form kształcenia

Centrum Języka i Kultury Chińskiej

Centrum Języka i Kultury Koreańskiej

Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego

Uniwersytet Otwarty UŚ

Jednostki powołane do prowadzenia działalności usługowej i pomocniczej

Archiwum Uniwersytetu Śląskiego

Centrum Usług Tłumaczeniowych

Muzeum Nauk o Ziemi w Sosnowcu

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

return to top