Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Centra badawcze

 

Centrum Badawcze GAME LAB

Centrum Badań Interdyscyplinarnych nad Folklorem Karpat

Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami

Centrum Badań Nordystycznych i Staroangielskich

Centrum Badań Romskich

Centrum Badawcze Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych

Centrum Badawcze Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych

Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab

Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy

Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim

Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną

Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr

Polsko-Chińskie Centrum Badań Środowiskowych

Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE

Śląskie Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego

Uniwersyteckie Centrum Kreatywnego Obywatelstwa

Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery (ULKA)

Jednostki powołane do prowadzenia innych form kształcenia

Centrum Języka i Kultury Chińskiej

Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego

Uniwersytet Otwarty UŚ

Jednostki powołane do prowadzenia działalności usługowej i pomocniczej

Archiwum Uniwersytetu Śląskiego

Centrum Usług Edukacyjnych i Tłumaczeniowych

Muzeum Nauk o Ziemi

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

return to top