Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Szkoły doktorskie

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Centra badawcze

Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami

Centrum Badawcze Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych

Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr

Śląskie Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery (ULKA)

Wirtualne Centrum Nano- i Mikroskopii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Kolegia

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych

Szkoła Języka i Kultury Polskiej

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Jednostki powołane do prowadzenia innych form kształcenia

Centrum Języka i Kultury Chińskiej

Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego

Uniwersytet Otwarty UŚ

    • Centrum Dydaktyki
    • Centrum Studiów Podyplomowych
    • Uniwersytet Trzeciego Wieku

Jednostki systemu biblioteczno-informacyjnego

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

Jednostki powołane do prowadzenia działalności usługowej i pomocniczej

Archiwum Uniwersytetu Śląskiego

Centrum Usług Edukacyjnych i Tłumaczeniowych

Muzeum Nauk o Ziemi

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

return to top