Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ochrona danych osobowych

Uniwersytet Śląski w Katowicach przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania.

Inspektor Ochrony Danych:

mgr Ewelina Zasada 
e-mail: iod@us.edu.pl

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

return to top