Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Socjologii

„Starość w dzielnicy poprzemysłowego miasta. Studium na przykładzie “starych” Bogucic” – książka dr Jolanty Klimczak i dr Doroty Nowalskiej-Kapuścik

12.10.2021 - 07:58 aktualizacja 12.10.2021 - 08:09
Redakcja: annastarczyk
Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się publikacja autorstwa dr Jolanty Klimczak i dr Doroty Nowalskiej-Kapuścik z Instytutu Socjologii UŚ.

Przeprowadzone przez Autorki badania dotyczące sytuacji osób starszych w jednej z poprzemysłowych dzielnic miasta Katowice pokazały, że stopień zaspokojenia poszczególnych potrzeb jest zróżnicowany w zależności od ich rodzaju, stąd, pomimo podejmowanych przez jednostki organizacyjne, pozarządowe oraz inne instytucje działań na rzecz środowiska senioralnego, kryterium deficytu w sferze kontaktów międzyludzkich i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym nie zawsze zostaje spełnione.

Zapraszamy do lektury!

Więcej informacji o książce

img
return to top