Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Socjologii

„Życie społeczne jako proces praktyki” – nowa książka dr hab. Andrzeja Niesporka, prof. UŚ

12.10.2021 - 08:05 aktualizacja 12.10.2021 - 08:05
Redakcja: annastarczyk
Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się nowa monografia dr hab. Andrzeja Niesporka, prof. UŚ z Instytutu Socjologii UŚ.

W książce podejmuje się fundamentalne zagadnienia teorii socjologicznej, w tym przede wszystkim rozumienia w socjologii pojęcia społeczeństwa i życia społecznego. Odwołuje się do idei procesu praktyki społecznej w pracach Georga Hegla oraz Karola Marksa, a także różnych sposobów interpretacji myśli Marksa w tym zakresie. Reinterpretuje pojęcie praktyki w perspektywie myślenia systemowego, w tym przede wszystkim teorii chaosu oraz idei systemów autopoietycznych. Ukazuje teoriopoznawcze konsekwencje tak rozumianego myślenia systemowego. Nawiązuje do podstawowych założeń teorii systemu społecznego Niklasa Luhmanna, przykładu socjologicznego zastosowania idei sytemu autopoietycznego. W konsekwencji w książce proponuje się pewne rozumienie procesu praktyki jako kategorii filozoficznej i społecznej.

Zapraszamy do lektury!

Więcej informacji o książce

img
return to top