Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Socjologii

„Kraje Grupy Wyszehradzkiej i ich gospodarka a praca, aktywność zawodowa i przedsiębiorczość młodego pokolenia. Analiza porównawcza.” – Urszula Swadźba, Stanisław Swadźba

10.11.2021 - 08:40 aktualizacja 17.11.2021 - 09:47
Redakcja: annastarczyk
Urszula Swadźba, Stanisław Swadźba, Kraje Grupy Wyszehradzkiej i ich gospodarka a praca, aktywność zawodowa i przedsiębiorczość młodego pokolenia. Analiza porównawcza, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021, 222s.

Książka napisana przez Autorów dwóch specjalności – ekonomistę i socjolożkę – prezentuje i omawia społeczeństwo i gospodarkę krajów Grupy Wyszehradzkiej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki młodego pokolenia. Ukazano w niej stan świadomości ekonomicznej członków V4 w aspekcie pracy zawodowej, aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości, pokazano pozytywne i negatywne skutki podejmowania pracy zawodowej przez studentów i ich motywacje ku temu, jak również zanalizowano plany zawodowe tej grupy społecznej i jej mobilność. W rezultacie rozważań przedstawiono podobieństwa i różnice występujące między młodzieżą krajów Grupy Wyszehradzkiej. Publikacja powstała we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

Więcej informacji

img
return to top