Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Socjologii

Zaproszenie do publikacji w „Górnośląskich Studiach Socjologicznych”.

26.09.2022 - 08:57 aktualizacja 26.09.2022 - 11:12
Redakcja: natalianiedzwiedz

Zapraszamy do zgłaszania propozycji artykułów do kolejnej edycji czasopisma „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” (2023). Temat przewodni numeru brzmi: „ADAPTACJA, INTEGRACJA, TRANSFORMACJA. Wymiary życia społecznego w dobie migracji przymusowych i pandemii.”

Historia obdarzyła nas w ostatnim czasie nieprzewidzianymi zdarzeniami, które znacząco zakwestionowały rutynę społecznego życia i wzmogły poczucie niepewności. Zarówno pandemia COVID-19, jak i wojna w Ukrainie zmusiły nas do przeorganizowania wielu społecznych praktyk i miały wpływ na rozległy obszar naszego życia.

Pandemia COVID-19 stała się nowym wyzwaniem w wymiarze medycznym, ekonomicznym, politycznym jak i społecznym. Zmiany, jakim podlegały praktyki społeczne w czasie pandemii, ale także postpandemiczne konsekwencje społeczne, dotyczą makro jak i mikrospołecznych zjawisk. Znajdowały i znajdują swoje odzwierciedlenie w codziennym życiu ludzi oraz funkcjonowaniu grup i instytucji społecznych.

Z kolei jednym ze skutków wojny w Ukrainie jest bezprecedensowa w naszej części świata liczba osób zmuszonych do szukania schronienia poza granicami własnego państwa. Uciekający pośpiesznie przed rosyjską agresją uchodźcy z Ukrainy, którzy trafili do Polski, poddali praktycznemu sprawdzianowi naszą gościnność, otwartość na uchodźców, ale także politykę migracyjną i – przede wszystkim – integracyjną. Jeszcze zanim wojenna pożoga postawiła kwestię stosunku do uchodźców w samym centrum debaty publicznej, już wcześniej kategoria „uchodźcy” czy „migranta” była ważnym elementem publicznego dyskursu. Co więcej, równolegle z otwartością na ukraińskich uchodźców, na granicy polsko-białoruskiej wciąż praktykowano względem przybyszów procedury push-back’u, nie zgadzając się na rozpatrzenie wniosków o udzielenie w naszym kraju azylu. W końcu wspomnieć trzeba także o gwałtownie rosnącej w ostatnich latach liczbie imigrantów ekonomicznych (ale i studentów – obcokrajowców) przybywających do Polski. Sytuacja ta przeobraziła status naszego kraju z państwa tradycyjnie emigracyjnego na imigracyjne. Trudno nie odnieść wrażenia, że „nagłość” przybycia tak dużej liczby uchodźców, ale i „niewidoczność” sporej grupy imigrantów, stawiają polskie społeczeństwo w sytuacji nowej i wciąż słabo zdiagnozowanej.

Całokształt ledwie naszkicowanych powyżej zjawisk przynagla nas do pilnych prób ich wielowymiarowej analizy. Zapraszamy do publikacji artykułów, które próbują się mierzyć z wymienionymi problemami zarówno na poziomie lokalnym, jak i dotykając zjawisk o charakterze szerszym. Interesują nas teksty poświęcone społecznym wymiarom pandemii COVID-19 oraz uchodźcom i migrantom, jak i rozmaitym społecznym reperkusjom sygnalizowanych procesów.

 

Link do strony czasopisma: https://journals.us.edu.pl/index.php/GSS_SN/index

Redaktorzy tomu: dr hab. prof. UŚ Andrzej Niesporek (andrzej.niesporek@us.edu.pl), dr hab. prof. UŚ Sabina Pawlas-Czyż (sabina.pawlas-czyz@us.edu.pl), dr Rafał Cekiera (rafal.cekiera@us.edu.pl)

Termin zgłoszeń: 15 listopada 2022 r.

return to top