Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Socjologii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ogólnopolska Konferencja Instytutów i Wydziałów Socjologii w Instytucie Socjologii UŚ

22.09.2023 - 10:57 aktualizacja 25.09.2023 - 08:02
Redakcja: natalianiedzwiedz

W poniedziałek 25 września 2023 w Instytucie Socjologii UŚ odbędzie się spotkanie osób kierujących wydziałami i instytutami socjologii w ośrodkach naukowych na terenie całej Polski. To ważne wydarzenie ma na celu wymianę doświadczeń i dyskusję nad wyzwaniami, z jakimi mierzyć się musi współczesna akademicka socjologia w Polsce. Należą do nich nie tylko zagadnienia związane z warunkami prowadzenia badań naukowych, lecz także kwestie dotyczące kształcenia przyszłych socjologów i socjolożek.

Podczas spotkania szczególne miejsce zajmie analiza wniosków wynikających z procesu oceny poszczególnych kierunków studiów przez Polską Komisję Akredytacyjną. Istotnym aspektem będzie także dzielenie się doświadczeniami związanymi z poszukiwaniem optymalnych form powiązania kształcenia studentów z prowadzonymi w jednostkach badaniami naukowymi. Organizowana przez Instytut Socjologii UŚ Konferencja Instytutów i Wydziałów Socjologii z całą pewnością będzie szansą na wymianę dobrych praktyk i wartościową aktualizację sposobów funkcjonowania akademickiej socjologii w Polsce.

return to top