Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Socjologii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

BIP na Uniwersytecie w Tartu

05.02.2024 - 10:44 aktualizacja 05.02.2024 - 10:44
Redakcja: katarzynaprzybylowska

Instytut Socjologii WNS UŚ podjął współpracę z Uniwersytetem w Tartu w ramach programu wymiany studenckiej Blended Intensive Programme [BIP].

Temat tegorocznego programu to (Strategic) Sustainability in the Midst of Information Disorders.

Program zakłada sesję wyjazdową dla studentów do Tartu w dniach 8-13 kwietnia 2024 r. oraz udział w dwóch sesjach zdalnych (online) w dniach 12 marca i 23 kwietnia. W trakcie tych spotkań uczestnicy wezmą udział w szeregu warsztatów poświęconych tematyce bezpieczeństwa i dezinformacji.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego też uczestnicy zostaną wyłonieni spośród chętnych w oparciu o kryteria:

  • znajomości języka angielskiego (premiowana będzie znajomość języka na poziomie B2 lub wyższym), którego potwierdzeniem może być odbycie lektoratu z języka na studiach (dane w USOS);
  • średniej ocen za poprzedni rok akademicki, która pozwoli na uszeregowanie uczestników o tym samym poziomie językowym.

UWAGA: ze względu na przepisy regulujące program BIP w wyjeździe nie będą mogli wziąć udziału studenci pierwszego roku pierwszego stopnia.

Zgłoszenia chęci uczestnictwa wraz z danymi dotyczącymi poziomu języka i średnią ocen należy nadsyłać do dra Łukasza Trembaczowskiego na adres: lukasz.trembaczowski@us.edu.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń to 08.02.2024 Informację o zakwalifikowaniu do programu otrzymają Państwo 09.02.2024.

return to top