Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Socjologii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
NARODOWE CENTRUM NAUKI – MINIATURA 4 NARODOWE CENTRUM NAUKI – MINIATURA 4
left img

Projekt badawczy: „Analiza ksiąg wotywnych jako materiału źródłowego do badań społecznych”

Kierownik projektu: dr Rafał Cekiera

Czas realizacji: 12.12.2020 – 11.12.2021

INTERREG Europa Środkowa 2021-2027 – projekt MECOG-CE INTERREG Europa Środkowa 2021-2027 – projekt MECOG-CE

Międzynarodowy projekt pn. “Strengthening metropolitan cooperation and governance in central Europe” (MECOG-CE; Wzmacnianie współpracy i metropolitalnego współrządzenia  w Europie Środkowej)

 Projekt badawczy, finansowany z programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Kierownik projektu: dr hab. Robert Pyka prof. UŚ

 O projekcie: założenia, cele i oczekiwane rezultaty

Projekt MECOG-CE ma na celu wypracowanie narzędzi efektywnej współpracy i zarządzania w partnerskich obszarach metropolitalnych z uwzględnieniem specyfiki obszarów miejskich Europy Środkowej. W każdym z 9 partnerskich obszarów metropolitalnych wypracowano dotychczas zróżnicowane formy i narzędzia współpracy. Dzielenie się najlepszymi praktykami i opracowywanie konkretnych narzędzi uwzględniających uwarunkowania środkowoeuropejskie umożliwi zwiększenie zdolności obszarów metropolitalnych do sprostania globalnym wyzwaniom, które wymagają zintegrowanego podejścia. Wypracowywanie osadzonych terytorialnie rozwiązań w międzynarodowych klastrach badawczych, a następnie ich wspólny rozwój mają wysoki potencjał replikowania i dostosowywania rozwiązań do obszarów metropolitalnych Europy Środkowej, co może mieć istotny wpływ na osiągnięcie celów UE w zakresie rozwoju obszarów miejskich.

Uniwersytet Śląski w Katowicach wspólnie z Uniwersytetem Karola w Pradze pełni funkcję lidera odpowiedzialnego za realizację zadania pierwszego „Analiza wymiaru metropolitalnego (WP1)”. Celem tego zadania jest określenie sytuacji wyjściowej obszarów metropolitalnych ze szczególnym uwzględnieniem regionu Europy Środkowej.

Okres realizacji: 1.04.2023-30.03.2026

Członkowie zespołu badawczego: dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ, dr hab. Krzysztof Bierwiaczonek, prof. UŚ, dr hab. Małgorzata Suchacka, prof. UŚ, dr Zuzanna Neuve-Église

Jednostka realizująca projekt w UŚ: WNS, Instytut Socjologii

Koordynator: Brno City Municipality, Czechy

Wartość całego projektu: 1 800 000 EUR

Budżet dla UŚ (100%): 98 000 EUR

W skład konsorcjum wchodzi 9 organizacji:

 • City of Brno, Czechy (partner wiodący)
 • Metropolitan City of Turin, Włochy
 • Metropolitan Research Institute, Węgry
 • Stuttgart Region Association, Niemcy
 • Charles University, Praga
 • Miasto Stołeczne Warszawa, Polska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 • Joint Spatial Planning Department Berlin Brandenburg, Niemcy
 • City of Ostrava, Czechy

Partnerzy stowarzyszeni projektu:

 • METREX network of European Metropolitan Regions and Areas, Francja
 • Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Polska
 • Città metropolitana di Milano, Włochy
 • Unia Metropolii Polskich, Polska

 

 

return to top