Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Sztuk Muzycznych

Nabór na warsztaty „SESJA NAGRANIOWA – PROBLEMY, TECHNIKI”

21.03.2022 - 11:54 aktualizacja 21.03.2022 - 11:54
Redakcja: Andrzej Szczurek

Plakat napis-NABÓR NA WARSZTATY „SESJA NAGRANIOWA – PROBLEMY, TECHNIKI”

Warsztaty realizowane są w ramach projektu pt.: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, nr umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-Z117/17-00

 

return to top